News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အေတာင္ မစံုေသးသည့္ ခ်ိဳးျဖဴငွက္ (Daily, Vol-5/No-229)
04-Jan-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထင္ကရ ရက္စြဲမ်ားအေၾကာင္း ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္)လည္း မပါမျဖစ္ေသာ ရက္တစ္ရက္ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကာလ ကုန္ဆံုးၿပီး လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာတို႔ ျပန္လည္ ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ ၇၀ တိတိျပည့္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခဲရာခဲဆစ္ ႀကိဳးပမ္း ပံုေဖာ္ခဲ့ရသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ သြားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လူ႔သက္တမ္းအရဆိုရလွ်င္ ႏွစ္ ၇၀ ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ဘဝစာနီးပါး ရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခု လည္းျဖစ္ေပသည္။ 

ေက်ာင္းေနခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အေျခခံပညာသင္ယူစဥ္ သမိုင္းဘာသာရပ္တြင္ ကိုလိုနီေခတ္အေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သမိုင္းထဲတြင္ လက္နက္အင္အား မမွ်၍၊ လူအင္အား မမွ်၍ စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပံုမ်ားကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ စီကံုးေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေက်ာင္းသားဘဝထဲက သိရွိခဲ့ၾကပါလိမ့္မည္။ သမိုင္းဆရာတို႔မည္သို႔ပင္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာမ်ားသည္ ကိုလိုနီတို႔၏ေျခလွမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ ခဲ့ျခင္းမရွိသလို အခ်င္းခ်င္းလည္း ညီညြတ္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္မိေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ စည္းလံုးညီညြတ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္တြင္ပင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္ေရးကို အမိအရ ျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔ကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ဖက္ဆစ္ဝါဒီတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းခဲ့ရသလို၊ ေနာက္တစ္ဖန္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အကူအညီ ျပန္ယူရျပန္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ အထင္ႀကီး၍ ပင့္လာမိေသာ ဆရာႀကီး (ဖက္ဆစ္တို႔)ကို ပင့္လာသူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ တာဝန္ယူေမာင္းခ်ခဲ့ၾကရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမည္ထင္၍ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ အလုပ္ခ်ည္းသာပင္ျဖစ္ရာ မည္သူကမွ် အျပစ္ဆိုမည္ မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္ေရးသည္သာ ပန္းတိုင္၊ လြတ္လပ္ေရးသည္သာ ပဓာနျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ စေတးခဲ့ၿပီးမွ ရလာခဲ့သည့္ ထိုလြတ္လပ္ေရးႀကီးသည္ မရခင္ကာလက ျမန္မာတို႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းကာလ မ်ားမွစ၍ အျခားပန္းတိုင္မ်ားေပၚလာသည္။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္၊ ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္၊ ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ စသည္ျဖင့္။ ပန္းတိုင္မ်ားအနက္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ အိပ္မက္မက္ေနရဆဲျဖစ္ေနသည့္ ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္သလို ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥကို ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ပန္းတိုင္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

တစ္ခ်ိန္က ကိုလိုနီႏွင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ကိစၥ အဆံုးသတ္သြားသည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မညီညြတ္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွႏွစ္ေလာက္ လက္နက္ ဆက္ကိုင္ၾကဦးမည္ကို မည္သူမွ် တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကလည္း စစ္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေတာ့လည္း စစ္ပြဲမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိပင္။ စစ္ဟူသည္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ မစိမ္းသည့္ကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္မွာ မဆန္းေသာ္လည္း စစ္ဝါဒီ၊ စစ္အေတြးအေခၚမ်ား ႀကီးစိုးလာမည္ကိုေတာ့ အထူးပင္ စိုးရိမ္မိေပသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဋီကာကို မည္သို႔ပင္ ခ်ဲ႕ကားႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသူ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိေသးသေရြ႕၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အယံုအၾကည္မရွိေသးသေရြ႕ အေတာင္ မစံုေသးသည့္ ခ်ိဳးျဖဴငွက္ကို အပ်ံသင္ ခိုင္းေနသကဲ့သို႔ပင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ  (၃-၁-၂၀၁၈)

  • VIA