News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အာမခံခ်က္ ျပည့္ဝေရး
19-Dec-2017

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အႏၲိမပန္းတိုင္က တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ (အျပည့္အဝ) ေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ Vision ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုရပ္တည္ခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးပဲ ရွိၾကပါေစ၊ အျမင္သေဘာထားမ်ား ဘယ္လိုပဲ ကြဲျပားၾကပါေစ၊ လူတိုင္းက ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို စိတ္ထဲ စြဲၿမဲေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေစ့ေပါက္ အေညႇာက္ထြက္စ အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတာေၾကာင့္ အစစအရာရာဟာ အသားတက် မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ အျမင္မတူ ရပ္တည္ခ်က္မတူတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္တိုင္း မလိုအပ္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ပဋိပကၡအသြင္ ထိပ္တိုက္ျငင္းခံုမႈ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လိုတာထက္ ပိုမ်ားျပား ျပင္းထန္ေနရျခင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သဘာဝက်က်ပဲလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါကို အရွိအတိုင္း လက္ခံၾကၿပီးေတာ့ ၁။ အထက္တန္းက်က် သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ၂။ သေဘာထားမတူညီမႈကို အမွန္အမွားနဲ႔ မတိုင္းတာဘဲနဲ႔ မတူညီတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားပါလားလို႔ ဒီမိုကေရစီက်က် လက္ခံတတ္လာေအာင္ နည္းလမ္းရွာၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ငါ့ကိုေထာက္ခံၿပီး တစ္ဖက္ကိုဆဲဆိုေနတာပဲ၊ မသိဟန္ေဆာင္ေနလိုက္မယ္၊ ဒီထက္ပိုၿပီး တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္မယ္၊ ငါသာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး မေတာ္တဆျဖစ္ျဖစ္ မေမြးမိဖို႔ လိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကို ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့ အင္မတန္မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႀကီးစိုးတဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုမွာ ေပၚလာသမွ် ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လမ္းမွားပို႔ပို႔ လမ္းမွန္ပို႔ပို႔ လြယ္ကူတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ နိမ့္က်မႈကို အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လို သေဘာထားၿပီး မိမိဩဇာအာဏာ ျမင့္မားေရးကို ႀကံစည္ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္မိတယ္ဆိုရင္ တျခားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစရွိတဲ့ကိစၥေတြမွာ တာဝန္မေက်တာထက္ပိုၿပီး အျပစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေတြးအေခၚအယူအဆ ျမင့္မားေရး ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အေတြးအေခၚျမင့္မားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔က အရင္းအျမစ္ အက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ “မရွိတာထက္ မသိတာခက္” ဆိုတဲ့ စကားကို ဒီေနရာမွာ အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္ဆိုေသာ္ျငား တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပဳတ္ႏွံေရး Mission ႀကီးကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကလို႔ ပန္းတိုင္ဘယ္လိုမွ မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေပၚထြန္းေရး တည္တံ့ေရးက ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေရးထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လြန္းပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးသည္သာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းကမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို (ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို) ခိုင္မာေအာင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ တျခားအက်ိဳးဆိုင္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ခုနေျပာတဲ့ အေတြးအေခၚ အဆင့္အတန္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေရွ႕ကဦးေဆာင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ညီညြတ္မႈကို ပီပီျပင္ျပင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပႏိုင္ၾကမွသာ ေနာက္ကလိုက္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရပါလိမ့္မယ္။ တည္ေဆာက္လို႔ ရပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ အသိတရားရွိရွိ ပါဝင္လာေရးကို ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္လမ္းျပလုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကဆဲပဲဆိုတာ အားနာနာနဲ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ လူမ်ားစုက အျမင္မတူတဲ့သူအခ်င္းခ်င္း အနစ္နာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္းကို ဩဇာႀကီးသူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ဒါကို အေရးႀကီးကိစၥလို႔ သေဘာထားၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွ မလုပ္ႏိုင္ရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ အသိတရား ျမင့္မားလာဖို႔၊ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္လာဖို႔ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လူထုဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနၾကတယ္၊ ညီညြတ္မႈ မရွိၾကဘူး၊ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေနဆဲပဲလို႔ (ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက) ႐ႈျမင္ေနၾကတာေၾကာင့္ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈမရွိဘဲ အေတြးအေခၚ မမွန္ကန္ဘဲ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ 

ႏိုင္ငံေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးဟာ အရာရာရဲ႕ အေခါင္အခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေတာင့္တင္းမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ အာမခံခ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေတာင့္တင္းဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (Political Institutions) ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးဟာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မ႑ိဳင္သံုးရပ္၊ မီဒီယာ (စတုတၳ မ႑ိဳင္)၊ အေျခခံဥပေဒ စတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြေတာင့္တင္းဖို႔အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးကလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ ျမင့္မားေရး မွန္ကန္ေရးေပၚမွာပဲ မူတည္ေနျပန္ပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းကပဲ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း နိမ့္က်ေနေသးရင္ ဒါေတြလည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔ရာ ခက္ခဲေနဦးမွာပါပဲ။

ဒီေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အသိပညာေရခ်ိန္ေပၚမွာပဲ လံုးလံုးတည္ေနတယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားေနပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္ လူထုဟာ ဦးေဆာင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခၚရာေနာက္ကိုပဲ လိုက္ၾကရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျမာ္အျမင္ရွိမွ ေစတနာမွန္မွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျမင့္မားလာဖို႔ရွိပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ အႏၲိမပန္းတိုင္က တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ (အျပည့္အဝ) ေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိေရးသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း(မ်ား) ေပၚထြန္းေရးဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မူတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကိုဆြဲရင္ မလြဲႏိုင္ပါလို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 

မင္းႏြယ္

  • VIA