News

POST TYPE

EDITORIAL

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ( Daily, Vol-5/No-204 )
06-Dec-2017

ယခင္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မ.ဘ.သ) ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ ပယ္ခ်ခံရမႈအေပၚ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ယင္းသို႔ျငင္းပယ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေတာင္းခံရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မေပၚေပါက္မီ ကာလကတည္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု ေထာက္ခံၾကသည့္ NLD ပါတီကို အမ်ိဳးသားေရး ႐ႈေထာင့္၊ ဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေရး ႐ႈေထာင့္မွရပ္ကာ ထိုးႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ပံုေဖာ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားစရာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ The Voice Daily တြင္ “ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ”ဟူေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကို အခန္းဆက္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းအဖြဲ႔အေၾကာင္း ေထြေထြထူးထူး ရွင္းျပရန္လိုမည္ မဟုတ္ေပ။ 

သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည့္အခ်က္ တစ္ခုကို ေျပာပါဟုဆိုလွ်င္ မ.ဘ.သ ဆိုသည္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ လူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးစီးပြားကို မလိုလားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ဆန္႔က်င္ေနသည့္အဖြဲ႔အျဖစ္လည္းေကာင္း ေယဘုယ် ႐ႈျမင္ေလ့ရွိသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ပို၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး ခရီးၾကမ္းႀကီးကို ခဲရာခဲဆစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အမ်ိဳးသားေရး လက္နက္ျဖင့္ ထိုးႏွက္မည့္ မ်ိဳးခ်စ္အင္အားစုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံထားရေသာအဖြဲ႔ဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္ မဟုတ္ေပ။ 

အဆိုပါ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔ ပါတီေထာင္ခြင့္ရေရး၊ မရေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မရွင္မွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမွားသည္၊ မည္သူမွန္သည္ကို အက်ယ္တဝင့္ မေျပာလိုေပ။ ဂ်ာမန္ျပည္သူ အမ်ားစုသာမက တစ္ကမၻာလံုးက မုန္းတီးသည့္ နာဇီပါတီသည္ပင္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ဂ်ာမနီတြင္ ရွိေနေသးသည္မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈကို အေလးေပးသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ မ.ဘ.သ လို အဖြဲ႔မ်ိဳးမွ လူပုဂၢိဳလ္တို႔အေနႏွင့္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ မရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ေနာက္လိုက္ မည္မွ်ရွိ၊ မရွိဟူေသာကိစၥက အဓိက အခရာက်ေနေပရာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခဲ့ေသာ နာဇီပါတီမွာ ပါတီ႐ံုးခန္းႏွင့္ လက္ယာစြန္းမ်ိဳးခ်စ္  အနည္းငယ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ်သာ ျဖစ္ေနေပသည္။ 

မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ ေကာင္းစားေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ အေလးေပး တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေရးကို လိုလားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး (ႏိုင္ငံသားမ်ား) အေပၚ ခ်စ္ၾကသည့္ စိတ္တူညီေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ လက္ကိုင္က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လိုက္ အနည္း အမ်ား ကြာျခားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳး ထပ္ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အသည္းႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္မႈကိုရသူတို႔သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရွိၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ခံေနရၿပီး အစြန္းေရာက္ ဝါဒီတို႔ လႊမ္းမိုးလာမည္ကို အထူး စိုးရိမ္ေနရေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ အစြန္းေရာက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဆိုပါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို ေထာက္ခံမႈမ်ား မလြဲမေသြ ရရွိမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၁၂-၂၀၁၇)

  • VIA