News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ပါဝါအေပ်ာ့ (Daily, Vol-5/No-197)
29-Nov-2017

ကမၻာ့႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားရသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယမန္ေန႔က စတင္ ေရာက္ရွိၿပီး ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား သာမက အျခား ဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ထံုးတမ္းအရ ဆုေတာင္းေမတၲာ ပို႔သမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မေရာက္လာမီကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာတစ္ဝန္း၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ ကက္သလစ္  ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဟူသည့္ ေကာင္းေသာဆုလာဘ္ ရရွိေရးအတြက္ ၎ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္လည္းျဖစ္ေနျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား သာမက ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားျခင္းကိုခံရသည့္ သမိုင္းဝင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ကို သြားေရာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသလို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကလည္း အေရးတယူျပဳ ေဖာ္ျပၾကေပသည္။ ကမၻာ့ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား ေလာကတြင္ အထူးပင္ အေလးေပးခံရၿပီး ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူဦးေရအရ (၂၀၁၅ စစ္တမ္းအရ) ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဘာသာတရားတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ရာ ၎၏ လံုၿခံဳေရးကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေပးသည့္ လံုၿခံဳေရးထက္ မေလ်ာ့ေသာ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူဦးေရ အရေရာ ဩဇာအရပါ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေအာင္ သမိုင္းေၾကာင္း အဆက္ဆက္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဘာသာတရားတစ္ခု၏ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ကို ဧည့္သည္အျဖစ္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုရသည့္တာဝန္မွာ အလြန္ပင္ ႀကီးမားေပသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ဩဇာမ်ိဳးရေအာင္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ အထူးေဖာ္ျပေနရန္ လိုမည္မထင္မိေပ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာတရားတို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမႏွင့္ ယင္းအဆံုးအမကို အဓိပၸာယ္ ေသြဖည္မႈမရွိေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေပးသူ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စည္း႐ံုးေရး စြမ္းရည္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လိုက္ဟူေသာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူ ဘာသာဝင္မ်ား မတူကြဲျပားေနၾကသည့္အခ်က္မွာ အထူးပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈဟူသည္ ေရွးယခင္၊ လူသားသမိုင္း အစကတည္းက ရွိခဲ့သည့္အရာျဖစ္ၿပီး ေနာင္လည္း မလြဲမေသြ ဆက္ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မူရင္း အဆံုးအမကို ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈလြဲမွားခ်ိန္၊ ဘာသာမတူသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံသယဝင္ကာ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ အမွန္အမွား၊ အေကာင္း အဆိုး ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေမာဟတရားတို႔ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ခ႐ုဆိတ္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ကို ကမၻာ့သမိုင္းက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။ 

တစ္မ်ိဳးထပ္ေျပာရလွ်င္ ဘာသာတရားတိုင္း၏ အဆံုးအမမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေမတၲာတရားကို အေျခခံေသာ္လည္း ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ၾကည္ညိဳလြန္းသည့္ စိတ္၊ မိမိႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈခ်င္း မတူသူအေပၚ ႏွိမ့္ခ် ခြဲျခားဆက္ဆံလိုသည့္ စိတ္တို႔ေၾကာင့္ ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကား ေခါင္းေပါက္တာ ခ်င္းတူသည့္ လူသားမ်ားအၾကား ရန္ၿငိဳးထားကာ စစ္မက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခင္းခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပို၍ အ႐ုပ္အဆိုးဆံုးႏွင့္ အက်ည္း အတန္ဆံုးရွိလွသည့္ ကိစၥမွာ ဘာသာတရားတို႔၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္မ်ား၏ အမည္ နာမေတာ္မ်ားကို အသံုးခ် တံဆိပ္ကပ္ကာ လက္နက္ကိုင္ စစ္ခင္းၾကျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္အယူဝါဒကို ယံုၾကည္သက္ဝင္သည္ျဖစ္ေစ အကုသိုလ္ အလုပ္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတတ္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟူေသာ တရားမ်ားႏွလံုးသားတြင္ ကိန္းဝပ္မေနေစရန္ အသိဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ထြန္းကားမႈတို႔အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ”ဟု သေဘာမထားတတ္သည့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္တို႔၏ ေမတၲာဓာတ္ပါေသာ ျပဳမူေျပာဆိုမႈတို႔ကသာ ၎တို႔ဘာသာတရားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ရန္ၿငိဳးမဖက္ ေမတၲာတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA