News

POST TYPE

EDITORIAL

ဟိုင္းေဝးလမ္းေပၚက အလြဲတစ္ခု၏ ေနာက္ကြယ္ (Daily, Vol-5/No-186 )
14-Nov-2017

ယခင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေဝးေျပးလမ္းေဟာင္း အပါအဝင္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားကို သြားသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳေနေသာ အခ်က္ျပစနစ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ားက အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းစနစ္ ဆက္သံုးေနသည့္ ကားမ်ားကိုလည္း ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္ကာ အေရးယူ ဖမ္းဆီးရန္အထိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ လြဲမွားေနသည့္ အခ်က္ျပစနစ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္လာေစေရးဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းစင္ေရးဟူသည္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူရန္ စတင္ လႈပ္ရွားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။ 

ဟိုင္းေဝးလမ္းမ အားလံုးနီးပါး၊ အထူးသျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္း အမ်ားစု ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ယင္းစနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း (ယခု ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္းတို႔ကဲ့သို႔ အလယ္တြင္ ကၽြန္းရွိေသာလမ္းမ်ိဳး မဟုတ္ျခင္း)၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ညာေမာင္း ကားမ်ားသာျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းတြင္ ေက်ာ္တက္ရာ၌ ကူညီပံ့ပိုးရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစ႐ံု သာမက သတိျဖင့္ ေမာင္းႏွင္မည္ဆိုပါက လိုရာခရီးကို ေဘးကင္းစြာ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေဝးေျပး လမ္းသစ္ႀကီးတြင္ အဆိုပါအခ်က္ျပ စနစ္ေဟာင္းမ်ိဳး အသံုးျပဳရန္ မလိုသေလာက္ျဖစ္သည္ကို ယင္းလမ္းမေပၚ တက္ေမာင္းဖူးသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အဓိက လမ္းက်ဥ္းေျမာင္းျခင္းႏွင့္ ညာေမာင္းကား အမ်ားစုျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား ေစတနာေရွ႕ထားရာမွ လြဲမွားသြားခဲ့ေသာ အဆိုပါ အခ်က္ျပစနစ္ေဟာင္းကို ေျပာင္းလဲမည့္ ကာလတြင္ နားလည္မႈမ်ား မလြဲမွားေစရန္ အထူး(အထူး)ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ စနစ္ေဟာင္းကို ဆက္မက်င့္သံုးရန္ စတင္သည့္ကာလတြင္ မွန္ကန္သည့္ ပံုစံျဖင့္ အခ်က္ျပသည္ကို အခ်က္ျပ ပံုစံေဟာင္းဟု ထင္မွတ္ရာမွ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသ၊ အေကြ႔ အေကာက္ႏွင့္ အတက္ အဆင္း ရွည္လ်ားေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား နားလည္မႈ လြဲမွားမည္ဆိုပါက မေတြးဝံ့စရာ အႏၲရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေျခ မ်ားလြန္းသည္ကိုလည္း အထူး သတိျပဳသင့္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်က္ျပစနစ္ဆိုင္ရာ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမ်ိဳး မထားဘဲ အထူး အေလးအနက္ ထားကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္ လမ္းက်ဥ္းေနသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း နည္းပါးသြားေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ယူသြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယင္းအခ်က္ျပစနစ္ေဟာင္း ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲ၊ အမွတ္မွားေနခဲ့ေသာ အရာတစ္ခုကို ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္  လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေပရာ ယာဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာမူဝါဒ (Public Policy) အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သလို အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္း ယာဥ္အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းေဝးေစရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူ အားလံုးက သတိႀကီးစြာ ထားရွိရန္ အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၄-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA