News

POST TYPE

EDITORIAL

ရခိုင္ျပည္က မၾကားႏိုင္ေသးသည့္ ဂ်ဴးတို႔၏ အသံ (Daily, Vol-5/No-182)
11-Nov-2017 tagged as

ရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ ပကတိေျမျပင္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အစၥေရးႏိုင္ငံက ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ထက္ ပိုမိုသိရွိနားလည္သည္ဟု နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ အစၥေရးေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမွ ဒုတိယေကာင္စစ္ဝန္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္ဟူေသာ သတင္းကိုၾကားရသည္မွာ ထူးထူးျခားျခားပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္တိုင္က ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ မ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု အထပ္ထပ္ စြပ္စြဲ႐ံုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈသစ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ဟု ေလသံပစ္ေနခ်ိန္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံက ထိုသို႔ ကုလသမဂၢကို ေဝဖန္႐ံုမွ်မက ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားသည္လည္း စစ္ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္ေနသည္ဟု ဆိုသြားသည့္အခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္၏ အနီးကပ္ မဟာမိတ္ အစၥေရး၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ လြန္စြာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မရွိလွသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာအေပၚ ထားရွိေသာ အစၥေရးတို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း မျဖစ္မေနသိထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ အမ်ားစု ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေလ့လာရာ၌ အမွီသဟဲေကာင္းအျဖစ္ အၿမဲပင္ ကူညီသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အစၥေရးႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခ်ိန္က ပါလီမန္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ ပထမဆံုး အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ဘန္ဂူရီအြန္တို႔က စခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပထဝီ အေနအထားအရ မနီးစပ္ေသာ္လည္း နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံေတာ္ အစၥေရး၏ လြတ္လပ္ေရးကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာက ထိပ္ဆံုးကပါခဲ့သလို အစၥေရးသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုျဖစ္ေနျခင္းတို႔သည္ ႀကီးမားသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။ 

အေနာက္ကမၻာ၏ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ အစၥေရးတို႔သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့သည့္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္၌ပင္ ျမန္မာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ထားခဲ့သည္မွာလည္း ထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္သလို ယေန႔အခါတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေရာ၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႀကီးမားသည့္ အာဏာမ်ားကို ရယူထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး အထူးေကာင္းမြန္ေနသည္မွာလည္း ထူးျခားေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ 

ပို၍ဆိုရလွ်င္ ခပ္ဆန္းဆန္း ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ရခိုင္ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရထက္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းကိုသာ မဲလာသည့္ အေျခအေနထဲတြင္ပင္ အစၥေရးတို႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္လက္နက္ကိစၥ၊ စစ္သံုးပစၥည္း ကိစၥမ်ားကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔အၾကား ပိုမိုအကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ဟန္ ရွိပါသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အျပင္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္ မူဝါဒအတြက္ အခရာ က်လြန္းလွသည့္ အစၥေရးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္၊ စစ္သံုးပစၥည္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားရွိသည့္အျပင္ ရခိုင္ကိစၥတြင္ ျမန္မာအစိုးရကိုေရာ တပ္မေတာ္ကိုပါ အျခားႏိုင္ငံမ်ားလို တိုက္႐ိုက္ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမျပဳေသာ အခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ အစၥေရးသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သလို အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း ၾကားခံမိတ္ေကာင္း တစ္ဦးဟု ဆို၍ရႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္မူ အစၥေရးသည္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ မတူတစ္မူ ထူးျခားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ မိတ္ေဆြ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရလွ်င္ အက်ိဳးေဆာင္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔အလယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးမားသည့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း အစၥေရးတို႔သည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အသံမ်ား ေပးသည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၉-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS