News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ (Daily, Vol-5/No-181)
08-Nov-2017 tagged as

ယခုရက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေဝွ႔သမား ေအာင္လအန္ဆန္း ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကစားသမားကို အႏိုင္ရလိုက္ျခင္း၊ မံု႐ြာမွ လူငယ္တစ္ဦး ေလယာဥ္ငယ္တစ္စင္း မိမိဘာသာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည့္သတင္းမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာတို႔၏အစြမ္းအစ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဖာ္က်ဴးျပၿပီး ျမန္မာတို႔ကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အားရေက်နပ္မႈ ေပးေစသည့္ သတင္းမ်ားဟု ဆိုလွ်င္လည္း ရမည္ထင္ပါသည္။ 

ဤသတင္းတို႔ႏွင့္အတူ “ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ”ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေလးအနက္ထား ဆက္စပ္ စဥ္းစားကာ ေျဖၾကည့္သင့္ေပသည္။ ယင္းေမးခြန္း၏ အဓိက လိုရင္းမွာ ျမန္မာေတြအေနႏွင့္ ဟိုေတာက္ေတာက္၊ ဒီေတာက္ေတာက္၊ ဟိုဟာ ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ ဒီဟာ ေကာင္းႏိုးႏိုး ေလွ်ာက္လုပ္ေနျခင္းထက္ ပညာရပ္တစ္ခု၊ ဘာသာရပ္တစ္ခု၊ အလုပ္တစ္ခုခုတြင္ အျခားႏိုင္ငံမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သို႔မွ် လိုက္မမီႏိုင္ေအာင္ ပိုင္ႏိုင္တတ္ကၽြမ္းသည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရေမႊးကအစ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးရထားႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံအဆံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ၾကရာ၌ မိမိ၏ ထူးျခားမႈ၊ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာ- နာရီဆိုလွ်င္ ဆြစ္ဇာလန္လုပ္ နာရီမ်ားမွာ Analog နာရီေလာကတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် လိုက္မမီသလို၊ ေကာ့ညက္အရက္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ညက္(Cognac) ၿမိဳ႕ကို အျခားမည္သည့္ အရက္ကုမၸဏီမွ လိုက္၍မမီသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္တိုင္း ႐ွဴေလ့၊ ဆြတ္ေလ့ရွိသည့္ ေအာက္ဒီကလုန္း (Eau de Cologne) ေရေမႊးႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ဂ်ာမနီက ကိုလံုးၿမိဳ႕ကို ေရေမႊးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဘုရင္တစ္ဆူျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပင္ လိုက္မမီသလိုမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ 

မိမိႏိုင္ငံ၏႐ိုးရာ အစဥ္အလာ၊ မိမိလူမ်ိဳးတို႔ တတ္ကၽြမ္းသည့္ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားယွဥ္၍ မရႏိုင္ေအာင္ ပိုင္ႏိုင္တတ္ကၽြမ္းမႈရွိသည့္ အခ်က္ကိုေျပာလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း “ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ”၊ “အျခားသူမ်ား လိုက္မမီေအာင္ ပိုင္ႏိုင္တတ္ကၽြမ္းထားသည့္ ဘာအတတ္ပညာ ရွိသလဲ”ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္သလို ယင္းေမးခြန္းႏွင့္အတူ အိုးပုတ္၊ ခ်ိဳး႐ုပ္၊ ဆန္အရက္ႏွင့္ မီးေတာက္အရက္ အပါအဝင္ ဇယန္းႏွပ္ လက္ဖက္ကအစ ျမန္မာတို႔၏ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစားအစာမ်ား ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ အျခားႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းမ်ား မယွဥ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ၾကမည္နည္း ဟူသည္ကိုလည္း ဦးေႏွာက္စားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခါရွိတိုင္း ဒီမိုကေရစီ မရေသး၍၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေန၍၊ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရ၍ စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ ေနာက္ေကာက္က်ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ထပ္ခါ တလဲလဲ ေျပာေန၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား၏ စာနာသနားမႈႏွင့္ အထင္အျမင္ေသးမႈတို႔သာ ဦးစြာ ရဖို႔မ်ားေပသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ စည္းစနစ္တက် လုပ္ၾကၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ ဇရွိသူ၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၈-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS