News

POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံေရးအိုင္ဒီယာအသစ္ ေတာင့္တေနသည့္ ကမၻာႀကီး (Daily, Vol-5/No-180)
07-Nov-2017 tagged as

International Crisis Group (ICG) က အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့သည့္ Buddhism and State Power in Myanmar ဟူသည့္ စာတမ္းကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ယမန္ေန႔ကစ၍ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား စိတ္ဝင္တစား ရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ သာမက အျခားျမန္မာ့အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေရးသားမႈႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ သံုးသပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ICG သည္ အၿမဲပင္တေစ ဘက္လိုက္မႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္တူသူ အမ်ားစု လက္ခံထားသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုတည္းကို ဆြဲကိုင္ၿပီး အေပၚယံ သေဘာျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဘဲ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းရွိေသာ Ethno Religious အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အေျခခံကာ ယထာဘူတက်စြာ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အဆိုပါစာတမ္းကို အခန္းဆက္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ICG ၏ အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သာမက ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အေတာ္မ်ားမ်ားကပါ ပေဒသာစံု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ထူေထာင္ေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ၾကသည့္ မဘသအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အစိုးရ၏ မသိနားမလည္ေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေထာက္ျပထားၿပီး ယင္းအဖြဲ႔အေပၚ အစိုးရ အပါအဝင္ အမ်ားစုက နားလည္မႈ လြဲမွားေနေၾကာင္း သံုးသပ္ျပထားသည္မွာ ထူးျခားလွသည္။ ပို၍ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ခိုင္မာေသာ ေနရာတစ္ခု ရရွိထားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္သို႔ေသာ အခန္းက႑မွေန၍ ဗုဒၶဘာသာကို မည္သို႔မည္ပံု အကာအကြယ္ျပဳမည္ဟူေသာ အျငင္းအခံုမ်ား ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တိုးပြားလ်က္ရွိသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေထာက္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

မွန္ပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔အၾကား သဟဇာတျဖစ္သည့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးကိုသာ ျပည္သူမ်ားက လိုလားၾကၿပီး အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ႏွစ္ရပ္၏ ဆက္ဆံေရးသည္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာမႈအေပၚ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳစၿမဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေနအထားအတြက္မူ သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး ကေမာက္ကမ မျဖစ္ေရးကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက အထူး သတိျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္မွာ လူနည္းစုေရာ၊ လူမ်ားစုေရာ သာတူညီမွ် သေဘာျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရသည္ျဖစ္ရာ လူနည္းစုကို အသားေပးလြန္းလွ်င္၊ လူမ်ားစုက မေက်မနပ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လူမ်ားစုကို အသားေပးလြန္းျပန္လွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီၿပိဳင္တူ က်င့္သံုးေနေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်က္ရယ္ျပဳခံရႏိုင္႐ံုမွ်မက အခန္႔မသင့္လွ်င္ စြပ္စြဲ အပုပ္ခ်ခံရႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိသည္မွာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အျဖစ္သနစ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာ သဘာဝတစ္မ်ိဳး ကိုယ္က လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၾကရသည့္ အေနအထားကို လိုလားျပန္ရာ ယင္းစနစ္ကို ေမာင္းႏွင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားက မလြဲမေသြ ေစာင့္ႀကိဳေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းလူနည္းစုႏွင့္ လူမ်ားစုကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစု အဓိက မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ “ႏြားထီးငါးက်ပ္၊ ႏြားမ ငါးက်ပ္” သေဘာမ်ိဳးကို လက္သင့္မခံႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသားေရး အယူဝါဒ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပိုင္း တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အမွန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး အယူဝါဒ ေခါင္းေထာင္သည့္ကိစၥမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လစ္ဘရယ္ျဖစ္လြန္း႐ံုမွ်မက မိမိ၏ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီယာႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို လူသား မဆန္သူမ်ားအျဖစ္ တရားေသ သတ္မွတ္တတ္႐ံုမွ်မက တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံကာ ရန္ ငါ စည္းျခားျခင္း၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီသူမ်ား တစ္ေနရာမွ အျခား တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈ အဆမတန္ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ခဲရာခဲဆစ္ တည္ေဆာက္ရယူခဲ့ၾကရ၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ပ်က္စီး ေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္သည္ဟူေသာ သံသယမ်ား ႀကီးထြားလာၾကျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယေန႔ ကမၻာႀကီးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီထက္ ပိုေကာင္းေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီကို ခဲရာခဲဆစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရသည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒကိုမွ် တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ တြယ္ဖက္ မထားသင့္ဘဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကီးမားသည့္ အသိဉာဏ္ျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၇-၁၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS