News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာတို႔၏ သတိတရား မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-155)
09-Oct-2017 tagged as

ဘဂၤါလီအေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာ႐ံုမွ်မက ယင္းဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည္ဟုပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သတိေပးမႈ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ဦးေဆာင္စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ တစ္ေယာက္အသြင္ ေဆာင္လာသည့္ ရခိုင္ကိစၥ ဇာတ္ရွိန္ ပိုျမင့္ေစရန္ ဖန္တီးသူ မ်ားျပားလာခ်ိန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ လူနည္းစု၊ (အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္) သင့္ျမတ္မႈ မရွိသည့္ပံုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူဟု ဆိုသူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဖာ္ျပလာခ်ိန္တြင္ ယခုလို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆုေတာင္းပြဲမ်ိဳးမွာ ႐ိုးရွင္းစြာပင္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးစြာ ေျပာလိုပါသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားထဲတြင္ မတူညီေသာ အယူဝါဒမ်ားအၾကား ယံုမွား သံသယစိတ္ႏွင့္ မိမိႏွင့္မတူ မိမိရန္သူဟူေသာ အယူအဆတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား သာမက စစ္မက္ႀကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ယံုမွားသံသယစိတ္ႏွင့္ မိမိႏွင့္မတူမိမိရန္သူဟူေသာကိစၥတို႔သာမကေတာ့ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိဘက္လိုက္ေရးသားေသာ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အမည္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတို႔အေထာင္ လုပ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာပါ အားေကာင္းလာသည္ ေခတ္တစ္ေခတ္ျဖစ္ေပရာ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားကထက္ အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ အေျခအေနမ်ိဳးကို အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဆိုးရြားလွသည့္ ဘာသာေရးစစ္မီးမ်ိဳး၊ ပဋိပကၡမ်ိဳး မရွိခဲ့ေသာ္ျငား ယေန႔လို အခ်ိန္အခါတြင္ ဘဂၤါလီကိစၥ အေၾကာင္းျပ၍ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ဘာသာေရး တင္းမာမႈႀကီး ေပါက္ကြဲေတာ့မည့္အလား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုလာသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္လမ်ားအတြင္းက ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး အယူဝါဒ ႏွစ္ရပ္၏ သမိုင္းရွည္ၾကာေသာ တိုက္ပြဲၾကားထဲသို႔ မေရာက္သြားရန္ အထူး သတိျပဳရေတာ့မည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိပါလိမ့္မည္။ ယခုလည္း ဤစကားကိုသာ ထပ္ေျပာရပါလိမ့္မည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူေသာ အခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ ဆူးေလေစတီေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူးေလ အပါအဝင္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ သိႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ႀကီးမ်ားသည္ပင္ ဘာသာေပါင္းစံု ပံုမွန္အားျဖင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိသြားၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုးျဖစ္ေပသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဘဂၤါလီျပႆနာ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ (အထူးသျဖင့္) မြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား ျပႆနာ ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိအားေပးရန္တိုက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္လာသည္မွာ ႐ိုးစင္းသည့္ကိစၥ မဟုတ္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို႔ဖိအားေပးလာသည့္ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း သမိုင္းေၾကာင္း ၾကာရွည္သည့္ အယူဝါဒ တိုက္ပြဲႏွစ္ခုထဲသို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ပါလာေစရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘက္တစ္ဖက္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအား အထူး သတိထားသင့္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

မည္သို႔ပင္ ၾကားညပ္ေအာင္ တြန္းအားေပးလာေစကာမူ၊ မည္သို႔ပင္ စြပ္စြဲခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စြပ္စြဲလာေစကာမူ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား သာမက ႏိုင္ငံသားအားလံုးက မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈသည္ ယခင္ေရာ၊ ယခုသာမက ေနာင္ပါရွိမည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပၾကရမည္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း သတိတရားႀကီးစြာျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးေပသည္။ ဤေနရာတြင္ သတိတရားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတိတရားသည္ ေမတၱာတရားထက္ အမွားအယြင္း မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက သတိႀကီးသူသာ ရွင္သန္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာတို႔၏ အဆိုပါ သတိတရားသည္လည္း ျမန္မာ့သမိုင္းသာမက ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ပါ မလြဲမေသြ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရမည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အထူးသတိေပး ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၉-၁၀-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS