News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ (Daily, Vol-5/No-146)
28-Sep-2017

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္၏ အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေနာက္ (အိႏၵိယ) ေမွ်ာ္ဘဝက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး႐ံုမွ်မက က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ အေျခအေနမွ ကယ္တင္ရွင္ဟူသည့္ ဝယ္လက္သစ္တစ္ဦး အခိုင္အမာ ေပၚေပါက္လာေအာင္လည္း ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္းကစ၍ လာမည့္ ၂၀၁၈ မတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲဝယ္ယူမႈကို တန္ခ်ိန္ ၂ သိန္းထိသာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ပဲေလာကတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အားလံုး ကမာၻပ်က္သလို ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပဲအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အိႏၵိယက ပံုမွန္ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားသာမက ပဲေရာင္းဝယ္ေရး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားပါ အထိနာေစခဲ့သည့္ အိႏၵိယ၏ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲကိစၥကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့မႈ မရွိျခင္း၊ အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ မွီခိုေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အျခားေစ်းကြက္မ်ားကို ထိုးေဖာက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ပဲေလာကသားမ်ား ကမာၻပ်က္သလို ျဖစ္ေနရျခင္းပင္။ ပို၍ရင္နာစရာ ေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာ့ပဲမ်ားကိုဝယ္ၿပီး DValue-Added  ေခၚ ထပ္တိုးတန္ဖိုး ျမႇင့္ကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနသည့္ အိႏၵိယကိုသာ မွီခိုအားထားခဲ့ရသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာဘက္တြင္ ပဲတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳး လံုးဝမရွိခဲ့၍သာ ပဲျပႆနာမွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္လုပ္သူကိုယ္တိုင္ ဝင္ရွင္းေပးရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပဲဝယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင့္ မူလအေနအထားမ်ိဳး ျပန္လည္ရရွိရန္မွာ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ 

ပဲေလာက ျပႆနာတြင္ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ ပဲစင္းငံုျပႆနာ ေျပလည္ေရးအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ တပ္မေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ရိကၡာကိစၥတြင္ ကုလားပဲအစား ပဲစင္းငံုကို ေျပာင္းလဲဝယ္ယူရန္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ၾကားရေသာ္လည္း အဆိုပါ ေျဖရွင္းနည္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပဲေလာကတစ္ခုလံုး အသက္႐ွဴ ျပန္ေခ်ာင္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနေတာ့ ရွိလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အရည္အေသြးမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးအဆင့္သို႔ ေရာက္မေရာက္ပင္ မေသခ်ာလွဟု ဆိုရမည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစြာ ေပါမ်ားၿပီး ေကာင္းစြာ  စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါလ်က္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ကိစၥတြင္ ပဲတစ္မ်ိဳးတည္း သာမက အျခားဆန္ႏွင့္ ေျပာင္းတို႔ပါ ေခတ္အဆက္ဆက္ အၿမဲပင္ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသလို ယေန႔ထိတိုင္လည္း ဆီး(ဇီး)ရြက္ပမာ ျဖစ္ေနရျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္သူ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး အေျဖရွာၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ေျပာလိုသည္မွာ ပဲတစ္ခုတည္းသာမက ျမန္မာ့ထြက္ကုန္အားလံုးကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္သူေစ်းကြက္ထက္ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား မရွိေသးသေရြ႕ အလားတူ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ႀကံဳေတြ႔ေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၈-၉-၂၀၁၇)