POST TYPE

EDITORIAL

သတ္ကြင္းျပင္ထားေသာ စကားစစ္ထိုးပြဲႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ (Daily, Vol-5/No-130)
10-Sep-2017 tagged as

ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လန္ဒန္တြင္ေနထိုင္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ရခိုင္ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အေရးကိစၥကို လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ႐ႈေထာင့္မွ ရပ္ခံေနသူ ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ႏွင့္ ယခင္အေဝးေရာက္ အန္လ္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး တာဝန္ခံျဖစ္ခဲ့သူ ဦးညိဳအုန္းျမင့္တို႔အၾကား စကားစစ္ထိုးပြဲကို တူရကီ႐ုပ္သံ မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ရာ ၾကည့္႐ႈေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေသာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္အလို႔ငွာ ေရွ႕တန္း တင္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ စြဲခ်က္ကို ေခါင္းစဥ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မူလကပင္မွ်တေသာ စကားစစ္ထိုးပြဲ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ 

ယင္းသို႔ ခန္႔မွန္းသည့္အတိုင္းပင္ တူရကီ႐ုပ္သံမီဒီယာမွ ေမာ္ဒရိတ္တာ ေခၚ စကားစစ္ထိုးပြဲ၏ သဘာပတိ တာဝန္ယူထားသူ၏ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဆန္ေသာ၊ အျပစ္တင္ စြပ္စြဲသံကဲလြန္းေသာ လိုရာဆြဲေမးခြန္းမ်ားက စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ား၏ ရသႏွင့္ အလွတရားကို ဖ်က္ဆီး၊ အက်ည္းတန္ သြားေစခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးမွ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦး ဘဝမွသည္ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ၊ နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးက ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ နာမည္တပ္ထားေသာ ျပႆနာကို သုေတသနျပဳခဲ့သူ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သူ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္၏ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ဘီလူးမ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။   

ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီသေဘာႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အျခားသာဓက အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ မကင္းေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးမႈမ်ား၊ ရန္ပံုေငြ အေထာက္အပံ့ေမွ်ာ္ ဒရာမာဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္မွ ပကတိ အရွိတရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ ဖန္တစ္ရာေတ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို အထိုင္ျပဳထားေသာ စြပ္စြဲမႈဆန္ဆန္ ေမးခြန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူ၊ Free Burma Coalition (FBC) ကို တည္ေထာင္သူ၊ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာန အခ်ိဳ႕၏ စင္တင္ေပးမႈျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္လာခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးႏုအစိုးရလက္ထက္က ျပဳစုခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ သံုးႏႈန္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းကို သက္ေသယူကာ ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔ ၎ေလ့လာထားခ်က္အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ပင္ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္၏ ေလ့လာမႈမွာ သမိုင္းအခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား၊ ခိုင္မာ၊ ျပည့္စံု၊ က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိဘဲ ႏွစ္အကန္႔အသတ္ တစ္ခုအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လိုခ်င္သည့္အပိုင္းကိုသာ ကြက္ယူထားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွသည္။  

ေျပာရလွ်င္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မဟုတ္မမွန္ အလိမ္အညာ သတင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လုပ္ႀကံအပုပ္ခ်ထားေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ဝန္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာ မဆိုထားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း၌ပင္လွ်င္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တန္းမီ၊ စံမီမဟုတ္သည့္ မထင္မရွား တူရကီ႐ုပ္သံ မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္ဇာတ္ကြက္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဒီဘိတ္ေခၚ စကားစစ္ထိုးပြဲ ေခါင္းစဥ္ေပးထားျခင္းကပင္ မမွ်တသည့္ စီစဥ္တင္ဆက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားလွေပသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ နာမည္ခံ ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးတြင္ က်ယ္ေနေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဝါဒျဖန္႔၊ ဩဇာလႊမ္း၊ ဆြဲေဆာင္၊ စည္း႐ံုး၊ လံႈ႕ေဆာ္၊ နားသြင္းေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အျဖစ္မွန္၊ အေျခအေနမွန္ကို ႏိုင္ငံတကာ သိရွိေစရန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း မ်ားစြာ နိမ့္ပါးေနျခင္းကို အလ်င္အျမန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ 

သံသယျဖစ္ဖြယ္ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားႏွင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဒါသသင့္ေသာ၊ ပညာသား မပါေသာ၊ ခ်က္က် လက္က် မဟုတ္ေသာ မယဥ္မေက်း စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာ တံု႔ျပန္ေနျခင္းကိုလည္း အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ အစဥ္အလာအရ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသြင္သဏၭာန္မ်ားအရ ထိန္းသိမ္းဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ လက္ေတြ႔ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔ ရရွိရန္ သံတမန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ မွ်တခိုင္မာအား ေကာင္းေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ သာဓကမ်ား၊ လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္မွန္သမွ်ကို က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ တံု႔ျပန္ေခ်ပရန္လည္း ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေတာ့မည့္သူတစ္ဦးက သတ္ကြင္းႀကိဳျပင္ထားမွန္း သိပါလ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ရခိုင္ေဒသ၏ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က လက္ေတြ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္စား ခုခံေခ်ပရွင္းလင္းခဲ့ေသာ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား တာဝန္ေက်ပြန္မႈကို အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳအပ္၊ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၉-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS