POST TYPE

EDITORIAL

သမၼတရံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အင္ဒိုနီးရွား ဟက္ကာမ်ား DDoS တိုက္ခိုက္
တူရကီႏွင့္ ျမန္မာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ပြဲအတြင္းသို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဝင္ပါလာခဲ့ၿပီး ျမနမာသမၼတရံုးဝက္ဘ္ဆိုက္ကို DDoS တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ၀၀ နာရီ ၈ မိနစ္အခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာသမၼတရံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ၾကည့္၍ မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၿပီး Anonymous Indonesia အမည္ရွိ ဟက္ကာအဖြဲ႔က ယင္းတို႔၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ တိုက္ခိုက္မႈမွ မိမိတုိ႔လက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

DDoS တိုက္ခိုက္မႈသည္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳသူအမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကာ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းေစရန္ ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လံုၿခံဳေရး ယိုေပါက္ကို ရွာေဖြတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးကား မဟုတ္ေပ။

အင္ဒိုနီးရွား ဟက္ကာမ်ားကမူ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ “ဗမာျပည္ကို ကယ္တင္ပါ၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကယ္တင္ပါ၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈရပ္၊ ႏိုဘယ္ဆုကို ျပန္အပ္ပါ” စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လံုၿခံဳေရးယိုေပါက္ကို ရွာေဖြတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သည့္အတြက္ သမၼတရံုးဝက္ဘ္ဆိုက္ကို Deface ျပဳလုပ္ကာ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ေမာင္မန္း