POST TYPE

EDITORIAL

ရခိုင္ျပႆနာက ေပးသည့္ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ (Daily, Vol-5/No-126)
05-Sep-2017 tagged as ရခုိင္အေရး

မၾကာေသးခင္က MNTV ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တြင္ အစဥ္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ BBC သတင္းဌာန၏ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း ျပည္တြင္း႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္း ထင္ေၾကးေပးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ MNTV မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဘီဘီစီက ထုတ္လႊင့္ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ပ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္ေသာ AFP ၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ဆက္မႈပိုင္း၌ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္ကို အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား မေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ ျမန္မာျပည္တြင္း ထုတ္လႊင့္မႈပိုင္း၌ ေခတၲ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အစဥ္ထာဝရ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္ျဖစ္ေစ စသည့္ကိစၥတို႔ထက္ ယခုေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ရခိုင္ကိစၥအေပၚ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ တင္ဆက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေထာက္ျပလိုေပသည္။ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား အားလံုး သိထားသည့္အတိုင္း လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား သာမက ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားပါ အခင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ကာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မရရွိေသးေပ။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမ်ား ေရးသားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ရာတြင္လည္းေကာင္း မိမိႏွင့္ နီးစပ္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၊ ကိန္းဂဏန္း စသည္တို႔ကိုသာ ေဖာ္ျပေနရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စု၏ အေျခအေနႏွင့္ အျမင္မ်ား ရယူရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုပါက အုပ္စု A ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက အုပ္စု A အေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္ကမ်ားၿပီး အုပ္စု B ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက B အေၾကာင္းသာ ေဇာင္းေပး ေရးသားေနသလိုျဖစ္ရာ တင္ဆက္ ေရးသားမႈ အားလံုး ဘက္လိုက္မႈဟူသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲသို႔ သူ႔အလိုလို ေရာက္သြားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းပင္။ 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဘးဒုကၡထက္၊ ဘဂၤါလီတို႔၏ ေဘးဒုကၡ ကိစၥခ်ည္းကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး မွ်တမႈမရွိသည့္ သတင္း ေရးသားတက္ဆက္ပံုမ်ိဳး ေပါက္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေနာက္ထပ္ ေထာက္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝၿပီး အနိမ့္ဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Nation ႏွင့္ Bangkok Post ကဲ့သို႔ အာဆီယံ ေဒသတြင္းသာမက အာရွတြင္ ဩဇာႀကီးမားသည့္ သတင္းစာမ်ိဳး မရွိသည့္အတြက္လည္း ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို ျပည္ပအထိ ၾကားေအာင္ေျပာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမွာ အလိုအေလ်ာက္ ဆံုး႐ံႈးေနရေပသည္။ ျမန္မာမီဒီယာ ေလာကသားမ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝ တင္ဆက္သည့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား သာမက ႐ုပ္သံသတင္းဌာနမ်ားပါ အင္အား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္အခ်က္ကို ယခုရခိုင္ကိစၥက ေထာက္ျပလိုက္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေထာက္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ၿပီး ပကတိ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာသမားမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖၾကားႏိုင္မွေသာ္လည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ (ရခိုင့္အသံ)ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အမွန္တကယ္ သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး ေျပာလိုသည္မွာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဆဲေရးတိုင္းထြာေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း မည္သို႔မွ် ေက်ာ္ေစာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးပြားကို အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဆီသို႔ ကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ အားလံုးက သတိတရားႀကီးစြာျဖင့္ ကာကြယ္ဟန္႔တားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၉-၂၀၁၇)