News

POST TYPE

EDITORIAL

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာႏွင့္ သတိထားရမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖိအား (Daily, Vol-5/No-121)
30-Aug-2017

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏႐ႈျမင္ပံု၊ ေကာက္ခ်က္ခ်ပံုႏွင့္ တင္ျပပံုမ်ားမွာ ဘက္တစ္ဖက္တည္းကို အထိုင္ခ်ထားျခင္းမွာ မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။

ယင္းအေျခအေနမွာ လက္ရွိျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔သည့္အခ်ိန္ သာမက ယခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ႏွိမ္နင္းရွင္းလင္းမႈအေပၚတြင္လည္း ထူးမျခားနား ႐ႈျမင္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အမည္ခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ နာမည္အသံုးျပဳကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က တစ္ဖက္သတ္ ႏွိပ္စက္လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ေနသေယာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ သတင္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ အစ၊ အဆံုး မဟုတ္ဘဲ လိုခ်င္သည့္အပိုင္းကိုသာ ျဖတ္၍ အလြဲပံုေဖာ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ အေျခအေန အားလံုးကို ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မူလကပင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၊ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေနျခင္းႏွင့္ ကာလံု ေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာ ျပႆနာကို ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အမွန္အတိုင္း၊ ပကတိ အေျခအေနအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အင္အားစုအခ်ိဳ႕ အေနႏွင့္ အဆင့္အတန္းရွိစြာ၊ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ျပႆနာအေပၚ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ယင္းျပႆနာအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ၎တို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား မလြန္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သြားေစႏိုင္မည့္ မည္သည့္အစြန္းေရာက္ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း မျပဳၾကရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

ရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ စိုးရိမ္မႈ လြန္ကဲေသာ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ပညာသား မပါေသာ တံုးတံုးအအ တံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ အထင္အျမင္ပိုလြဲ၊ လမ္းေၾကာင္း လြဲမသြားေစလိုေပ။

ထို႔ထက္မူကား လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ပို၍ အထင္အျမင္ လြဲသြားေစရန္ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္း၊ ကိုယ့္အပုပ္ ကိုယ္ေဖာ္၊ ကိုယ့္သိကၡာကိုယ္ျပန္ခ်ေနသည့္သေဘာသို႔ ေရာက္သြားေစႏိုင္ျခင္းကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျမျပင္တြင္ ပကတိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တစ္ဖက္သတ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ေသာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ “သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္”သေဘာျဖင့္ ညႇပ္ပူး၊ ညႇပ္ပိတ္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၈-၂၀၁၇)

  • VIA