News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆန္းစစ္ၾကည့္ရမည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား (Daily, Vol-5/No-79)
12-Jul-2017 tagged as

ျပည္ပမွ ဝယ္ယူ တင္သြင္းထားေသာ ဘတ္စ္ကားသစ္မ်ား ေမာင္းႏွင္မည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (YRTA)က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ အထူးသင္တန္းမ်ား ေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ YBS ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကား တိုက္မႈႀကီးေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ခရီးသည္တင္ကား ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ ယာဥ္စည္းကမ္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ ကိစၥသာမက ၎တို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအလုပ္ အေပၚထားရွိသည့္ ခံယူခ်က္ကိစၥသည္ပါ အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးရမည့္အရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခန္းက႑အတြက္ မ.ထ.သ မွ YBS သို႔ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ယင္း YBS ၏ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အမ်ားစုအၾကား တူညီသည့္မွတ္ခ်က္မွာ YBS ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အက်င့္စ႐ိုက္ ေျပာင္းလဲသြားမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

YBS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးစံု ထြက္ေပၚခဲ့သည့္အနက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ အဓိက ေျပာစရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ မေျပာင္းလဲေသးေသာ အက်င့္စ႐ိုက္ပိုင္း ျဖစ္ေပသည္။ YRTA ၏ စည္းကမ္းပိုင္း ၾကပ္မတ္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းေနေသး၍ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား၏ အေရးယူမႈ ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိေသး၍ေလာဟူသည္ကို မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေပၚမ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ယာဥ္စည္းကမ္းကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ရဲသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္မွာ အျခားယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ ရန္ကုန္ေန ျပည္သူမ်ား အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ CCTV ကင္မရာမ်ား၊ Surprise Check ဟုေခၚသည့္ ႐ုတ္တရက္ ယာဥ္စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူေစကာမူ ဘတ္စ္ကား အမ်ားစု၏ စည္းကမ္းေဖာက္မႈမွာ မည္သို႔မွ် ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ 

လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းကိစၥကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါႏွစ္ခ်က္တို႔ကို ဦးစြာ မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ပစ္မွသာ    ျပႆနာမ်ားကို လံုးဝ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္ၿပီး ခရီးသည္မ်ားလည္း ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးမ်ားမွ ကင္းေဝးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ကားဖိုက္သည္ဟုဆိုေသာ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္တူေသာ ဘတ္စ္ကား အခ်င္းခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္တူသည့္ ယာဥ္လိုင္း အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ေမာင္းႏွင္ကာ ခရီးသည္လုတင္သည့္ျပႆနာ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ထားရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ယာဥ္စည္းကမ္း ပိုမိုခ်ိဳးေဖာက္ေစသည္ကို ေတြ႔ရေပရာ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား ဆက္လက္ ထားရွိရန္ သင့္၊ မသင့္ကို အေလးအနက္ စဥ္းစားရန္လိုေပသည္။ ယခု YRTA ကေပးမည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတြင္ Psycho Test မ်ားသာမက ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ခံယူခ်က္သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူ(အက်င့္စ႐ိုက္)ပိုင္းကိုပါ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ျမန္မာ့စိတ္ရင္း ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္းဟူသည့္ အဆိုအတိုင္း ခရီးသည္မ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းတတ္ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း လိုက္နာတတ္သည့္ ယာဥ္လုပ္သားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ေရးသည္ ေဝဖန္မႈမ်ားၾကားမွ အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ YRTA အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေပၚတြင္ လံုးဝ တာဝန္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျပာလိုပါသည္။
 
အယ္ဒီတာ (၁၂ -၇-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS