News

POST TYPE

EDITORIAL

အႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ စပါးႏွံမ်ား အထူးသတိထား (Daily, Vol-5/No-78)
11-Jul-2017 tagged as

မၾကာေသးခင္က တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ားအေပၚ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ရာတြင္လည္း အႏိုင္ေပးလိုေသာ အမႈသည္၏ သက္ေသကိုသာ အသားေပး သံုးသပ္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ အမိန္္႔ခ်မွတ္လ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရး အခန္းက႑တြင္ တရားမွ်တမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ေစရန္ တာဝန္ေပးခံရသူမ်ားက လိုတစ္မ်ိဳး၊ မလိုတစ္မ်ိဳး ပံုစံျဖင့္ ယခင္ေခတ္ကာလက အက်င့္ စ႐ိုက္မ်ိဳး ရွိေနေသးသည္ဟူေသာကိစၥမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသလို မၾကာေသးခင္ လပိုင္းခန္႔ကလည္း တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ ေရွ႕ေနျဖစ္သူက တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ တရားေရးေလာက တစ္ခုလံုး ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားခဲ့႐ံုမွ်မက တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လြဲမွားမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရာေရာက္ သြားေပသည္။ တရားခြင္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳး၌ တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္ျဖင့္ေပါက္မႈတြင္ ေရွ႕ေနျဖစ္သူကို ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မလြဲမေသြ ႐ႈျမင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဆိုပါေရွ႕ေနအား မတရားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သာမက သူရဲေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသူ အေျမာက္အျမား ထြက္ေပၚလာသည္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ တရားစီရင္ေရး အခန္းက႑တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပစ္တင္၊ ေဝဖန္စရာမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ “မမွားေသာ ေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား ဟူ၍မရွိ”ဆိုသည့္ သတိေပး ဆို႐ိုးစကား အတိုင္းပင္ အမွားမ်ားႏွင့္ အမွားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုသာ ဆိုရပါမည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက က်င္းပသြားေသာ အာဏာရ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးပြဲ တစ္ရပ္တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ၎တို႔ပါတီအေနႏွင့္ “ေဘး”ႀကီး သံုးခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ပထမေဘးမွာ ေမြးစားခံရသည့္ေဘးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေဘးမွာ ေမြးစား၍မရပါက ခုတံုးလုပ္ခံ ရမည့္ေဘးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးေဘးမွာ ပါတီတြင္းမွလာႏိုင္ေသာ ေမာက္မာေထာင္လႊားျခင္း ဟူသည့္ေဘးပင္ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က ပါတီဝင္မ်ား အေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကေပးေသာ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရမႈအေပၚ ေမာက္မာေထာင္လႊားမႈ မရွိၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ေမာက္မာေထာင္လႊားေနမည္ဆိုပါက ၎တို႔၏ ပါတီမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပ်က္ကိန္းဆိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အထူး သတိေပးသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

 

ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က NLD ပါတီဝင္မ်ားကို ပါတီ၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ သတိေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းသတိေပးခ်က္မွာ NLD ပါတီဝင္မ်ား သာမက ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး သတိျပဳရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ ရက္သတၲတစ္ပတ္ကလည္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ဆရာဝန္ဆိုသူ တစ္ဦးက ဆရာဝန္မ်ားသည္ စာတတ္၊ ေပတတ္သူမ်ားထက္ အိုင္က်ဴျမင့္၍သာ ေဆးေက်ာင္းတက္ၿပီး ေဆးပညာဘြဲ႔ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာမဟုတ္သည့္ ဘြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူမ်ားက ဆရာဝန္ထက္ လစာမ်ားသည့္ ေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားၿပီး ဆရာဝန္ မဟုတ္သူမ်ား အားလံုးကို အေပၚစီးမွ ေမာက္မာစြာ ႏွိမ္ခ်အကဲျဖတ္ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ ေမာက္မာေသာ ဆရာဝန္ဦးေရ မည္မွ်အထိ ရွိေနသည္ကို မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းေဆာင္းပါးသည္ ဆရာဝန္ အားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳေသာ ေဆာင္းပါးအျဖစ္သာ မွတ္ယူရန္ရွိေတာ့သည္။ ထို႔အတူတစ္ဖက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၌ ႐ိုးသား ပြင့္လင္းသူ၊ ေမာက္မာမႈမရွိဘဲ ကူညီ႐ိုင္းပင္းတတ္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေလ့ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်န္တစ္ဖက္တြင္ မိမိႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ကိစၥေပၚလာပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ ေမာက္မာရသနည္းဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ အဓိကဆိုလိုသည္မွာ တရားသူႀကီး လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာဝန္ လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္သားလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရဲအမႈထမ္း လုပ္သည္ျဖစ္ေစ ျဖည့္ဆည္းသင့္ ျဖည့္ဆည္းအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားကို အမွန္တကယ္ ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္း ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါက အႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ စပါးႏွံမ်ားကဲ့သို႔ ေထာင္လႊားေနႏိုင္သည့္ သေဘာတြင္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

အယ္ဒီတာ (၁၁-၇-၂၀၁၇)


  • VIA
  • TAGS