News

POST SECTION

EDITORIAL

24-Apr-2018 tagged as
ျမန္မာ့က်န္းမာေရးေလာကတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကုသေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအျပင္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ေလ့လာသုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
23-Apr-2018 tagged as
ကုလသမဂၢအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားအၾကား မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဓားစာခံမ်ားကို ရမယ္ရွာအေျချပဳကာ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္ရန္ေစာင္ေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ မ႐ိုးသား၊ မေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း
22-Apr-2018 tagged as
ႏွစ္မ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တိမ္းေစာင္းမႈ ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးလိုက္သည့္ ေခါင္းေလာင္းသံဟု မွတ္ယူရမည္
21-Apr-2018 tagged as
ဒီျပႆနာကို အစကတည္းကေန ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ လိမၼာပါးနပ္မႈမရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ခ်ည္း ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းလာခဲ့တာ ဒီေန႔ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္နဲ႔ သူ႔မိသားစုအေပၚ ျပဳမူလိုက္တဲ့နည္းလမ္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာပဲ။
21-Apr-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳသည့္ပံုစံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စနစ္အက်ဆံုး၊ အစိုးရ၏ ေစတနာအေပၚလြင္ဆံုးဆိုေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး သဲတစ္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္သြားသည့္ ကိုသံေခ်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥကိုမူ ေျမာက္ပိုင္းပါေဂ်ာင္ လူသတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း
21-Apr-2018 tagged as
အစိုးရသစ္၏ လက္က်န္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းလမ္းအမ်ားစုမွာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းလမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။
05-Apr-2018 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အလုပ္တာဝန္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ ျပႆနာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားစြာတို႔ စုဆံုရင္ဆိုင္ေနရသူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား အလုပ္တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲေဝရယူကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္အတြက္ အာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔လိုသူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္
04-Apr-2018 tagged as
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလွ်င္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းယခုထက္ပို၍ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးျမင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း
03-Apr-2018 tagged as
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ အေျခအေနအရ အားကိုးအားထားျပဳေနရသူ ရမ္းကုမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
02-Apr-2018 tagged as
ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္
01-Apr-2018 tagged as
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္တို႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမသြားမီ အခ်ိန္မဆိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကေစလိုေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း
31-Mar-2018 tagged as
ကိုယ့္အက်ိဳး၊ တစ္ဖက္သား အက်ိဳးနဲ႔ ေလာကအက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္ စကားမ်ိဳးက မ်ားခဲ့သလား၊ ႏွစ္ဖက္လံုး အက်ိဳးမရွိေစတဲ့ စကားေတြက မ်ားခဲ့သလား ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း
28-Mar-2018 tagged as
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ သမၼတတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္အေပၚ ယခင္သမၼတကဲ့သို႔ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္လာမည္ေလာ၊ အရည္အခ်င္း ျပသခြင့္ရမည္ေလာ ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
27-Mar-2018 tagged as
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာအေပၚ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးေနခဲ့စဥ္ကပင္ ဤသို႔ေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ိဳး မရွိခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ ယခုကဲ့သို႔ အကဲဆတ္ဆတ္ တံု႔ျပန္မႈမွာ ပို၍ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည္။
25-Mar-2018 tagged as
အထူးသျဖင့္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအနက္ မုဒိတာစိတ္မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။