News

POST SECTION

EDITORIAL

11-Dec-2018
ျပည္တြင္းဖိအားဟုဆိုရာတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို အဓိက အတိုက္အခံျပဳေနေသာ အာဏာလက္လႊတ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းတိုက္မႈမ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။
11-Dec-2018
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခိုင္မာေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ပါးသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
10-Dec-2018
အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားတက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ရပ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္၊ အပုပ္ခ်၊ ကန္႔ကြက္၊ အျပစ္တင္ေနေသာ အုပ္စု၏ သေဘာမတူ၊ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
09-Dec-2018
ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ သည္းခံတယ္ဆိုတာ မိမိအေပၚ တစ္ပါးသူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ျပဳလာ၊ ႀကံဳလာတဲ့ က်ဴးလြန္၊ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြအားလံုးကို ေဒါသစိတ္မေပၚဘဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္တာမ်ိဳးလို႔ ဆိုရမယ္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားပြားမ်ားေလ သည္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္ေလေပါ့။
07-Dec-2018
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ႐ိုက္ကူး၊ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယတိျပတ္ေျပာ၍ မရေပ။
05-Dec-2018
ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တင္ျပပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကသူမ်ား တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အေမွာင္ဖံုးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တတ္စြမ္းသမွ် အလင္းေရာင္ ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
04-Dec-2018
ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားမွာမူ အာဏာလက္လႊတ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပါဝါအမာကို ကိုယ္စားျပဳထားသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဩဇာခံ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ဆန္ဆန္အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဝါဒစြဲအင္အားစုအခ်ိဳ႕ထံမွ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတန္ငယ္႐ႈပ္ေထြးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
04-Dec-2018
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။
02-Dec-2018
ဓမၼ၏ေရွ႕တြင္ “အ” အကၡရာထည့္၍ အဓမၼဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ဓမၼ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သြားၿပီး မတရားမႈ၊ မတရားျခင္းဟု အသံုးမ်ားၾကသည္။
01-Dec-2018
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လမ္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မေတာ္တဆ ပခံုးခ်င္းတိုက္မိရင္ေတာင္ ကန္ေတာ့၊ ေဆာရီးေျပာတဲ့သူ သိပ္နည္းသြားတယ္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ၊ ေလဆိပ္မွာ ဦးစားေပးရမယ့္သူေတြအတြက္ ထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္မေပးခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။
29-Nov-2018
အစိုးရသစ္အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ သိသာစြာ အလုပ္ႀကိဳးစားလာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
29-Nov-2018
မီဒီယာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိ၊ ခံစား၊ နားလည္၊ သိျမင္ေစရန္ အသိေပးေသာ ၾကားခံပစၥည္း၊ နည္းလမ္းမွန္သမွ် အက်ံဳးဝင္ေနရာ အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားလည္း အသီးသီးရွိေနေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အဓိက ေဇာင္းေပးေျပာလိုသည္။
27-Nov-2018
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။
27-Nov-2018
လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရျခင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္သည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
26-Nov-2018
ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံ၊ နည္းနာမ်ားမွာလည္း ဆင္တူေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေသးေနသည့္ ဖိနပ္ႏွင့္မေတာ္သည့္ ေျခဖေနာင့္ကို ျဖတ္သည့္ပမာ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာေပၚတိုင္း ျပႆနာ၏ ေနာက္ဆံုးျမင္ေနရသည့္ အပိုင္းကိုသာၾကည့္၍ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္က မ်ားေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။