News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသည့္ ျမန္မာ

ေဆာင္းဦးကုိကုိ ဘာသာျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ခ်န္ပီယံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမိုင္းဝင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အခါ ျပည္သူလူထုက သူ႔အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား၊ စီးပြားေရး တုံ႔ေႏွးေနမႈ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝထားရမႈ အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားမသြားႏိုင္ေသးသည္မွာ အံ့အားသင့္စရာ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

အာဏာစတင္ရယူခဲ့သည့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ကတည္းက သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႀကီး တစ္ခုလုံးကို သတိႀကီးစြာ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားက သူ႔အေနႏွင့္ သတိႀကီးစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အင္မတန္မွ အခရာက်ပါသည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရဆဲပါ။ ဒီမိုကေရစီ မရေသးပါဘူး” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းမ်ား၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားေစႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ အေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားသံမ်ားကို နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံ့အေရး ေျပာၾကားမႈမ်ားကို နားေထာင္လိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ သူ၏အျမင္မ်ားကို သိလိုၾကသည္။ သူသည္ ျပည္သူလူထုကို လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂၁ အဖြဲ႔အၾကား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ၌ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရာစြန္႔ခြာ စစ္ေဘးေရွာင္လ်က္ ရွိေနသည္။ ထိုအေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးသည့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးၾသဇာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ သူသည္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မတ္ ၃ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ သာဓကပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ေနေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို စာနာနားလည္မႈမ်ား ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံးလည္းျဖစ္၊ တိုးတက္မႈ အေႏွးေကြးဆုံးလည္း ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္ လူနည္းစုႏွင့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူမ်ားစုအၾကား ေျမ၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရးတို႔အေပၚ အျမင္သေဘာထား မတူညီရာကေန ပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ကတည္းက စတင္ကာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အား ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သူပုန္အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ ယင္းေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ယင္းကိစၥရပ္အေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာေပးျခင္း မရွိဘဲ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမရွိဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာ၏ အေျဖကို ရွာေတြ႔ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ တိုက္ခိုက္မႈ မတိုင္ခင္က လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာစုံစမ္းရန္  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္အား ေကာ္မရွင္၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စုံစမ္းေလ့လာခြင့္ မရခဲ့ေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးလွၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းအရ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္မႈေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည့္ စြန္႔စားရမႈမ်ဳိးကို သူ ေတြ႔ႀကံဳ ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုအပ္ေနသည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပင္ ရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အာဏာရွင္၊ အဖိႏွိပ္ခံ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္၊ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အခုအခါတြင္ ထို႐ိုးရွင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေနရာတြင္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးၿပီး နားလည္ရခက္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အစာထိုး ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ထြန္းလာေစဖို႔ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအား (စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ) အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ကူညီေနဖို႔ လိုသည္။ 

သတင္းေကာင္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားသည္ ခံယူခ်က္ ျပတ္သားၾကသည္။ လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္သည့္ အမုန္းစကားမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔ပင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေစဦးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက အေမရိကန္ႏိုင္ငံအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းကို ေပးအပ္ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။  

F-06       
Ref: Burma is still on the rocky road to democracy by Nancy Lindborg