News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

ဒီမိုကေရစီ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္မွ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ႀကံရာပါဘဝေရာက္လာရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
29-Sep-2018ေဒးဗစ္အိုင္၊ စတိန္းဘာ့ဂ္ေရးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံတကာဂုဏ္သတင္းထက္ သူ႔တိုင္းျပည္အေရးကို ပိုအေလးထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ဆိုေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို လက္မခံ ပယ္ခ်ေနျခင္းမွာ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျခာက္လွန္႔လာႏိုင္သည္ဟု စာေရးသူ ေဒးဗစ္အိုင္၊ စတိန္းဘာ့ဂ္က သံုးသပ္ထားသည္။

“ဒီထက္ပိုေကာင္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သင့္တယ္”ဆိုေသာမွတ္ခ်က္မွာ ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ၏ အပ်က္အစီးအႀကီးဆံုး အျဖစ္ဆံုးမ်ားအနက္မွ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူပန္မိေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အားမလိုအားမရအျဖစ္ဆံုး မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (ႏိုင္ငံတကာမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူသည္)၊ ႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္သို႔ တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာစြဲခ်က္ကို လူသိရွင္ၾကားပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ စနစ္တက်ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္မႈ (Pogrom) ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ ကေလးမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ားပါ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းမွာ ၁၅ ႏွစ္တာမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရသည့္အၾကားမွ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္႐ုန္းကန္ခဲ့ေသာ၊ အေနာက္ကမၻာက ဒီမိုကေရစီ ျပယုဂ္အျဖစ္ အေလးထားခံရေသာ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ သူ႔ကို မသတ္မွတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သူ႔တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္လာေရး ေရရာစြာမသိႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ႀကိဳးစားေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟုသာ မွတ္ယူေစခ်င္သည္ဆိုေသာ ေဒၚစု၏ စကားသည္လည္းမွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚစုသည္ သူ႔သတၱိ၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ သူ႔သႏၷိ႒ာန္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ထင္ရွားေတာက္ေျပာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမားေျမာင္လွေသာ ႏိုင္ငံတကာဆုမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚစုသည္ ယခုအေျခအေနအထိ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ေခၚေဝၚေသာ လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ၊ အခ်ိဳ႕က လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟုပင္ မွတ္ယူၾကသည့္ ကိစၥကို လက္မခံပယ္ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူ၏ အာ႐ံုမစိုက္မႈ၊ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းေၾကာင္းလြဲေစေသာ အမ်ားျပည္သူထံ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈတို႔သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဂုဏ္သတင္းကို ပ်က္စီးေစသလို၊ ျပည္ပအေနာက္ကမၻာ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုပါ က်ဆင္းေစၿပီး၊ သူ႔ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာပါ ႏြံနစ္သြားေစၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ရန္မွာ ရွည္လ်ားခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏႈန္းစံမ်ားမွ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထြက္ေျပးသြားမႈအေပၚ ထပ္ေပါင္းသြားသည့္ကိစၥမွာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ စစ္ဘက္က ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေၾကာက္စရာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို သတင္းပို႔မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႐ိုက္တာဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးၿပီး ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီေခတ္က ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖင့္ ယခင္က အၿမဲမျပတ္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ “တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ” ဆိုေသာ စကားလံုးကိုပါ အဓိပၸာယ္မဲ့သြားေစခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ ပစၥည္းခ်ၿပီး အမႈဆင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အရိပ္အျမြက္ ေျပာခဲ့ေသးသည္။ တရား႐ံုးမ်ားမွာ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္။

ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢလိကအျမင္မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ ၎တို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈကို လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုက မည္သို႔ပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံၾကေစကာမူ၊ ေဒၚစုအေနႏွင့္ အရပ္သားလႊမ္းမိုးေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အစိုးရအဆင့္၏ ေအာက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္တပ္အၾကားတြင္ သိမ္ေမြ႔ေသာ မွ်ေျခတစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ေဒၚစုကသာ စစ္ဘက္ကို ေဝဖန္လြန္းပါလွ်င္၊ အေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ဘက္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၿပီး ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။