News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

အိႏၵိယအစိုးရက တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဘဂၤါလီ ၄ သန္း၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုျငင္းပယ္
30-Jul-2018


နယူးေဒလီ၊ ဇူလိုင္ ၃၀

အိႏၵိယအစိုးရက ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံု တင္စာရင္း (NRC) ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း အာသံျပည္နယ္ရွိ တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဘဂၤါလီ ၄ သန္း၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပါကစၥတန္မွခြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးမေၾကညာမီ တစ္ရက္အလို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မတိုင္မီ အာသံျပည္နယ္သို႔လာေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သူမ်ားကိုသာ အစိုးရက စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ရွိေနေသာ တရားမဝင္ ဘဂၤါလီေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယကထုတ္ျပန္ထားသည္။ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မည္သူ႔ကိုမွ် ခ်က္ခ်င္းႏွင္ထုတ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခ်ိန္ယူရမည့္ အယူခံဝင္ အသနားခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို လူတိုင္းေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မက်မီ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ မိသားစုမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပါကစၥတန္မွခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကကာ စစ္ပြဲလည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎တို႔အထဲမွ အမ်ားစုမွာအာသံျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ အာသံျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရသန္း ၃၀ မွ်ရွိေနၿပီး ၄ သန္းခန္႔မွာ ယင္းတို႔ႏွင့္ အဆက္အႏႊယ္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္မျဖစ္မီ အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု အိႏၵိယ အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

ယခုအစီအစဥ္အရ စစ္မျဖစ္မီအခ်ိန္ကတည္းက ေရာက္လာသူမ်ားပါ အေထာက္အထား မျပည့္စံုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ ေျမပိုင္ခြင့္၊ မဲေပးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾက ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အာသံသေဘာတူညီခ်က္အရ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အာသံနယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု သက္ေသမျပႏိုင္သူမ်ားကို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူစာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ယခု အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္စာရင္းသည္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကိုႏွိပ္ကြပ္ရန္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ အာသံေဒသခံ သေဘာထားတင္းမာသည့္အုပ္စုမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားအနက္မွ ပထမေျခလွမ္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားသည္ အာသံရွိနယ္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၿပီး မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ စာ႐ြက္စာတမ္းအတုလုပ္ကာ အေပ်ာက္႐ိုက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤါလီအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ နဇ္ ႐ူလ္အလီအာမက္က “ဒါ (NRC) ဟာ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြလုပ္ဖို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႀကီးပါ။ သူတို႔ေတြက မြတ္ဆလင္ေတြကိုရွင္းဖို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း)ေတြ ျဖစ္ခဲ့သလိုပဲ ဒီမွာလည္း ျဖစ္လာေတာ့မယ္”ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရိႁႏၵာမိုဒီကမူ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ျခင္းသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မဆိုင္ဘဲ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

F-03