News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ဆယ္တန္းရမွတ္ျဖင့္သာ ေ႐ြးမည္
01-Jun-2018

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၁

လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမရွိ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ယခုႏွစ္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ (ဆယ္တန္း) ရမွတ္ျဖင့္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအးက ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုတြင္ ယင္းတကၠသိုလ္လည္း တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဆယ္တန္းရမွတ္ျဖင့္သာ ေ႐ြးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအးက “အင္တာဗ်ဴးေမးမယ္ဆိုရင္ လူေတြထင္ေနၾကသလိုမလို လားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ အင္တာဗ်ဴးေရာ ေရးေျဖေရာ မလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအနက္မွ အမွတ္အမ်ား ဆံုး ၂၀၀ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ တက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အရန္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကိုလည္း တစ္ခါတည္းထုတ္ျပန္မည္။ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားအေနႏွင့္ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ေက်ာင္းမအပ္လွ်င္ အရန္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားကို အစားထိုးတက္ခြင့္ျပဳမည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ထံမွ သိရွိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလို သူမ်ားအေနႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.uit.edu.com ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.myanmar-education.edu.mm တို႔မွ ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရၿပီး ေက်ာင္းအပ္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေစာစႏၵာေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္သည္ ယခင္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလဆန္းမွစ၍ လိႈင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ကာ အမည္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

J-19