News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ ဖိအားမ်ား
23-May-2018ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္အစိုးရသည္ က႑အားလံုးတြင္ တိုးျမင့္လာေသာ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကေသာ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္ တစ္သန္းနီးပါး ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚတြင္ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံမွ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား အေရအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခိုက္မႈ ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့သည္။

ကိစၥမ်ားကို ပိုဆိုးေစေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကိစၥမ်ားကို ပို၍ပင္ဆိုးေစေသာ အရာမွာ စက္တင္ဘာလမတိုင္မီ အာဏာအေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္ဟု ေဗဒင္ဆရာမ်ားက ခန္႔မွန္းေနေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္သံုးဆယ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေဘးသင့္မႈသည္ ၂၀၁၈ တြင္ ထပ္မံက်ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု ေဗဒင္ဆရာမ်ားက ဆိုသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္မ်ားကလည္း အစိုးရျပဳတ္က်ႏိုင္သည့္နိမိတ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေဗဒင္ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအမွန္တရားကို တင္ျပေနၾကၿပီး တိုင္းျပည္သည္ အေရးႀကီးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနကာ ျမင့္တက္လာေသာကြဲလြဲမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား၊ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းစြာလမ္းမေပါက္မႈေၾကာင့္ အားမရမႈမ်ားႏွင့္အတူ အႏၲရာယ္ႀကီးမားၿပီး မေရရာေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ေနသည္။ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနသည္ မၾကာမီအေတာအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္လကၡဏာ အနည္းငယ္ရွိေနသည္။

အစိုးရက မ်ားစြာေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားေလ်ာ့ပ်က္ျပယ္ေနၿပီး ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအေပၚ စစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ျမႇင့္မႈေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုဆိုးလာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အျမင္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ မေက်နပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း စည္းေဝးႏိုင္ရန္ စမ္းတဝါးဝါး စီစဥ္ေနရေသာ လာမည့္ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုက (တစ္မ်ိဳးသားလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးက) တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

“စစ္တပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လာတိုက္ေနၿပီး အရပ္သားေတြက အသက္ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္ေျပးေနရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဘယ္လိုလုပ္တက္ႏိုင္ပါ့မလဲ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လွည့္ျဖားမႈမ်ိဳး (ထိုးစစ္ဆင္မႈ) သည္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာကို သတိေပးတပ္လွန္႔လိုက္ေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ စစ္တပ္၏ထိုးစစ္ဒဏ္မွ လြတ္ကင္းေနသူမ်ားကပင္ သတိထားလာၾကၿပီး ပူပန္စရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဧၿပီလအေစာပိုင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ေဒသခံ ၇၄၀၀ ခန္႔သည္ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး တပ္မေတာ္က သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမရႏိုင္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္ကတည္းက ထြက္ေျပးေနရေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ အျပင္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၂၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဘဂ်င္းထံမွ ေတာင္းဆိုမႈ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ယခင္အပတ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သူ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆန္ဂိုရွန္သည္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ျပႆနာ ေျပလည္ေရးအတြက္ ေဘဂ်င္းက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏ မေလးစားမႈတို႔သည္ အရပ္ဘက္သင္း ပင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အမ်က္ထြက္ေစခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ရန္ ဆႏၵျပမႈမ်ား အသစ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း တံု႔ျပန္ေသာအျပဳအမူသည္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုႀကီးထြား ေစ႐ံုသာရွိသည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေျခအေနတြင္ အရပ္သား အေျမာက္အျမားပိတ္မိေနသေ႐ြ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာဆႏၵျပမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားမည့္ အလားအလာမရွိႏိုင္ပါ။ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္လႈပ္ရွားသူမ်ားက အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသည္ အဆိုပါဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရက ကိုင္တြယ္ကာ စစ္တပ္ကို ဟန္႔တားသည့္အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္လူထု၏ အမ်က္ထြက္မႈမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုျပႆနာတြင္ စစ္တပ္သည္ အဓိက လက္သည္တရားခံျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ၾကားထဲမွ နာမည္ပ်က္ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သတင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကခ်င္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လံုးဝ ပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ဘူး။ ဘာမွမဆိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဘန္ေကာက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဤသေဘာထားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵမဲမ်ား အေရးပါလာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ NLD ပါတီအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထံ ဦးလွည့္သြားၾကမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ျပန္မရႏိုင္ေတာ့မည့္အခ်က္ကို သံသယရွိစရာ မလိုပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ က႑နယ္ပယ္အားလံုး၌ ေဘးရန္ႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝိုင္းပတ္ခံရမႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ပံုမရဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စိတ္ႏွလံုးကို သိမ္းႀကံဳးဆြဲငင္ယူခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ အဆိုကိုလည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ မတတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာအဆိုအရ လူမ်ိဳးတံုးသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟုဆိုေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွ တိုင္းျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးေနရၿပီး မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အျပင္ စီးပြားေရးအင္ဂ်င္ကို ႏိႈးရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေနရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တစ္ခ်ိန္က ၎တို႔ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး သူရဲေကာင္းအေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြားေရးထူမတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ကိုယ္တည္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမရွိေတာ့သည့္ အေျခအေန မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အဆိုပါေထာက္ခံမႈမ်ားသည္ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားေသာ စိတ္ရင္းမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

လတ္တေလာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လိုအပ္ေနေသာအရာမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကဲ့သို႔ေသာ ဖိအားအျမင့္ဆံုး ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး စစ္တပ္က လက္ေတြ႔ေထာက္ခံမည့္ ထိေရာက္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ေသခ်ာေသာအခ်က္မွာ အစိုးရတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ အၾကမ္းဖ်င္း အေျခခံစီမံခ်က္တစ္ခုသာရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ခိုင္မာမႈမရွိဟု အေနာက္အုပ္စုသံတမန္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ ဆြစ္ဇ္ သံတမန္ ခရစ္စတင္း ရွရန္နာဘာဂနာကို ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အေလးထားအာ႐ံုစိုက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

သူမသည္ ယခင္အပတ္က နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တာဝန္အသစ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ သူမသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု သံတမန္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိ ရၿပီး လတ္တေလာ သူမ၏ တာဝန္တြင္ ရခိုင္ျပႆနာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အစိုးရကို ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

သူမသည္ လာမည့္သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး တရားဝင္ခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားတြင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို စည္း႐ံုးကူညီေရးသည္ သူမ၏ပခံုးေပၚသို႔ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

သူမအား အလုပ္တာဝန္ အပ္ႏွင္းရာတြင္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေဘးရန္ ကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ သိကၡာရွိရွိ ျပန္ခြင့္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးရန္” သူမက ကူညီေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမွန္သမွ်သည္ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အတြက္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ အသက္ဝဝ႐ွဴခြင့္ကို ရရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

Larry Jagan ေရးသားၿပီး NLM ဘာသာျပန္သည္။