News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

အီတလီလူၿပိန္းႀကိဳက္ပါတီမ်ား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအဆိုျပဳရန္ နီးစပ္
15-May-2018ေရာမ၊ ေမ ၁၄

ဥေရာပေပါင္းစည္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ၾကယ္ငါးပြင့္လႈပ္ရွားမႈပါတီ (M5S) ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီတို႔သည္ အီတလီအစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပေနၿပီး ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုကိုးကားၿပီး DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့ေသာပါတီႏွစ္ခုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္က ဆန္႔က်င္ဖီလာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔ကတည္းက ညႇိႏိႈင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအဆိုျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ပါတီႏွစ္ခုသည္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီးေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတထံ ၎တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအမည္ကို တင္ျပဖြယ္ရွိသည္။ 

မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း M5S ေခါင္းေဆာင္ လူအီဂီဒီမိုင္ယိုက သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မက္တီယိုဆယ္လ္ဗီနီကလည္း အခြန္ေလွ်ာ့ရန္၊ လူမႈဖူလံုေရး တိုးရန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားေရးအရွိန္ျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးသာ ေအာင္ျမင္ပါက အီတလီတြင္သာမက အေနာက္ဥေရာပတြင္ပါ ပထမဆံုး ပင္မႏိုင္ငံေရးအသိုက္အၿမံဳတြင္းမွ မဟုတ္ေသာ ပါတီမ်ားအာဏာရလာျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္သူ႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္မည္ဆိုျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ပါတီကိုမွ် သစၥာမခံေသာ ၾကားလူကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အီတလီသမၼတ ဆာဂ်ီယို မက္တာရယ္လာက အေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳရန္ သူ႔တြင္သာ အာဏာအျပည့္အဝရွိၿပီး လူၿပိန္းႀကိဳက္ပါတီႏွစ္ခု၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို မျဖစ္မေန လက္ခံရန္ မလိုအပ္ဟု စေနေန႔ကတည္းက ႀကိဳျငင္းထားသည္။

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ M5S က မဲ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ယာယိမ္းၫြန္႔ေပါင္း အုပ္စုက မဲ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ တစ္ပါတီတည္း၊ ၫြန္႔ေပါင္းတစ္ခုတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ မဲ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မရခဲ့ၾကေပ။ 

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီ၏ ေဖာ္ဇာအီတာလီယာပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားမႈကို စြန္႔လႊတ္ပါက အစိုးရဖြဲ႔ေရးညႇိမည္ဟု M5S က သေဘာတူခဲ့အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာလူစကိုနီကပါတီမ်ား အစိုးရဖြဲ႔ေရးတြင္ သူ႔ပါတီက ဟန္႔တားသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ပါတီစလံုးသည္ ဥေရာပေပါင္းစည္းမႈကို မလိုလားသလို ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယူ႐ိုေငြေၾကး သံုးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ထြက္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကိုပါ လူထုဆႏၵခံယူရန္ လိုလားၾကသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး တင္းမာသည့္ သေဘာထားကိုပါ ကိုင္စြဲထားသည္။

ႏွစ္ပါတီသာအၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းတင္ျပႏိုင္ပါက သမၼတက အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတကမူ အိမ္ေစာ့င္အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္ေရးကို ပိုမိုဆႏၵရွိေနသည္။

F-03