News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

ကမန္မိသားစု ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အဆို လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးမည္
06-Mar-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသံုးခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုကို ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာလိုက္သည္။

ယင္းအဆိုကို ယေန႔ (မတ္ ၅) က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိတီၳလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္း (ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္) က ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုမွာ “၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂) ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္ စခန္း (၃) ခုမွ အိမ္ေထာင္စု (၅၅) စုကို ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ကမန္မိသားစု (၅၅) စုကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္တြင္မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ မူလေနထိုင္ရာသို႔ ျပန္ပို႔ရမည္ဟု အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဒုကၡသည္စခန္း (၃) ခုကို ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ကမန္တိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက မတ္လ ၆ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

S-01