News

POST TYPE

EDITOR PICK POST

အတြန္းအတိုက္လမ္းေၾကာင္းေပၚက ျမန္မာႏွင့္ကုလ
05-Mar-2018Asia Times ၏ ေဆာင္းပါးကို NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ရခိုင္ေရွ႕တန္းေျမျပင္သို႔ ကုလသမဂၢမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက ပိတ္ပင္ထားမႈသည္ ျပန္လည္အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံရမည့္အေရးမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပစ္ပယ္ခံရမည့္အေရးကို ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ေဝဖန္ေနသူမွာ ကုလသမဂၢ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုး သန္႔စင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘဂၤါလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရကို ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္က ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အတံု႔အလွည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကုလေအဂ်င္စီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ေခတ္ကာလ အဆိုးဆံုး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ေဘးသင့္မႈျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွျဖစ္ရပ္သည္ တမင္ေစ့ေဆာ္ကာ လူအေျမာက္အျမား သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားစြာက ႐ႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းဟုသာ သတ္မွတ္ယူဆသည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က နာဂစ္ဆိုက္ကလံုးေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားထံ ကုလလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ဆက္ဆံေရး အေျခအေနသည္ အဆိုးဝါးဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ဟုေခၚေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစစ္တပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စံုမွိတ္ျငင္းဆန္မႈ အရိပ္ေနာက္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ပုန္းခိုလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ား ထင္ရွားလာသည့္အေလ်ာက္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈကို ကုလသမဂၢက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလက ကုလအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအားလံုးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စိုးရိမ္ျခင္းမရွိပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်ိန္ငါးလၾကာသည္အထိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ထြက္ေပၚလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့သည္။ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစုအၿပံဳလိုက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္အေလာင္းမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ကုလစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ပဋိပကၡမီး တေငြ႔ေငြ႔ေလာင္ေနဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ မီဒီယာသြားလာခြင့္ လက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ အပါအဝင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမႈမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေပးေသာ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ားထက္ မပိုႏိုင္ေသးေပ။

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံနမူနာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ လူမ်ိဳးေရးဦးစားေပး အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာင္းလဲသြားမႈသည္ သူမ၏ ယခင္ေထာက္ခံသူမ်ားကို အံ့ဩတုန္လႈပ္သြားေစသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မႏွစ္က ဩဂုတ္လေနာက္ပိုင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ က႑မ်ိဳးစံုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဇယ္ဆက္သလို ေရာက္ရွိလာမႈကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ လူေျပာမ်ားလာမႈႏွင့္အတူ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသဘာပတိ၏ ရွားရွားပါးပါးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စာနာမႈ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ သြားေရာက္ခြင့္ေပးေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္တန္႔ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္နာမႈမွ မရွိခဲ့ေပ။

ထိုမွ ေလးလခန္႔ရွိလာခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအထိသာ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ UNHCR မဟာမင္းႀကီး ဖိလစ္ပိုဂရမ္ဒီ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီးခ်ိန္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား သြားေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္မွာလည္း ရပ္ဆိုင္းေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ယခုလအတြင္း ေတာင္းဆိုထားျခင္းကိုလည္း အခ်ိန္မတန္ေသး၍ ဆိုင္းငံ့ထားသည္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ ေဟာက္ဒိုဆြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္႐ြာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၀ ဦးအား သတ္ျဖတ္ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုသတင္းကို လိုက္ေနသူ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ လအတန္ၾကာ ျငင္းဆန္ေနမႈမ်ားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္က အမွားလုပ္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံလိုက္ျခင္းကိုမူ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ဖိအားေပးေနျခင္းကိုမူ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ သံတမန္ေရးေႏြးေထြးမႈကို ႀကိဳးစားေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကို လက္နက္ေရာင္းဖို႔ ျမႇဴဆြယ္ေနသည့္ ႐ုရွားတို႔က ကန္႔ကြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ရာဇာလီအစၥေမးလ္၊ အီဘရာဟင္ဂမ္ဘာရီမွသည္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာအထိ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရလဒ္မေကာင္းခဲ့ၾကေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာ၏ တာဝန္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ၎၏ေနရာကို ယခုအထိ အစားမထိုးႏိုင္ျခင္းမွာ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

Asia Times က ၾကည့္႐ႈခဲ့ရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ နယူးေယာက္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ံုးခြဲတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ဌာေနေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ကာလရွည္ၾကာ အုပ္စုကြဲေနျခင္းတို႔ကို ၫႊန္ျပေနသည္။

အဆိုပါ ကုလအဖြဲ႔တြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအား တားျမစ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးျခင္းအပါအဝင္ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားထက္ ပိုမိုမ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ပိုဆိုးလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ စာရင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကီဗင္႐ုဒ္၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း အာ႐ိုယိုတို႔ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယခုအထိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

မၾကာေသးမီက တာဝန္ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ကုလသမဂၢ ဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္ ရီနာတာေလာ့ခ္ ဒီဆာလီယန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ယခု ဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အသစ္ နတ္ေအာ့စဘီကမူ ျမန္မာအစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အသစ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ပိုမိုဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိျပဳထားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူေတြကို ေလွ်ာ့ေပးရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အလုပ္မွာလည္း ထိခိုက္လာမယ့္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလဌာေနကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္လည္း သီရိလကၤာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ စစ္တပ္က အရပ္သား ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အၿပီး ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕တန္းတင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ တာဝန္ယူမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ကုလသမဂၢ၏ အ႐ႈပ္အေထြးကိစၥမ်ားထဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ အိမ္ကို UNICEF က တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၈၇,၀၀၀ ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သတင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အေပၚတြင္ အေရးတယူမရွိခဲ့ၾကေပ။

ကုလ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံရေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ ၫႊန္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို မတ္လတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ပရင့္စ္ဇိဒ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းမႈစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒီဇင္ဘာလ အထူးအစီရင္ခံစာအပါအဝင္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို မ်က္ႏွာသာေပးထားဆဲျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကိုမူ တမင္တကာ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို မ်က္ႏွာသာေပးကာ ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး အစၥလာမ္မုန္းတီးေရး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကလည္း OIC က ျခယ္လွယ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီကမူ သူမ၏ မၾကာေသးမီက အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ထားဆဲပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘက္မလိုက္ဘဲ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ယန္ဟီးလီအား ပိတ္ပင္မႈသည္ ျမန္မာအစိုးရက ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားေရး၊ တာဝန္ယူမႈျမႇင့္တင္ေရး စသည္တို႔ကို ထိခိုက္ေစသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ကုလသမဂၢ စိုးရိမ္မႈအေပၚ အေလးမထားျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းအလြန္ကို ေစာင့္ေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရက္စက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား မီဒီယာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စမ္းသပ္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဖိအားေပးမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေနစဥ္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ရရွိေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရးကိစၥအေပၚ ေနာက္ဆံုးစိန္ေခၚလာသည့္ ျပႆနာမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းရန္ကင္း သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာႏိုင္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပစ္ပယ္ထားၿပီး ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။

ကုလသမဂၢက ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုလအဖြဲ႔ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းကို တစ္သမတ္တည္း ဆုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးကို အမွန္တကယ္ ဟန္႔တားေနသည့္အရာမွာ ကုလလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေရာက္ရွိေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုယ္တိုင္က ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ကုလကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ထိုအခ်က္ကို သိရွိၾကသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္သံတမန္ေဟာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆန္ ႏုတ္ထြက္သြားမႈေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပၚလာခဲ့သည္။

ရစ္ခ်တ္ဆန္က ၎ႏုတ္ထြက္ရျခင္းသည္ အင္းဒင္႐ြာ အစုအၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈသတင္းကို လိုက္ေနေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က တင္ျပမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းကို ဘဝင္မက်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမသည္ မွန္ကန္ေသာအႀကံျပဳသူမရွိသည့္ခြင္တြင္ ပိတ္မိေနပံုရၿပီး သူမအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈခံရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ရစ္ခ်တ္ဆန္က ႐ိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ကိစၥ၏ အျပင္ဘက္နယ္ပယ္တြင္မူ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအကူအညီကို အသည္းအသန္လိုအပ္ေနသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၃ သန္းအနက္ ၈ ဒသမ၃ သန္းသည္ ပဋိပကၡေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူ ၈၆၂,၈၅၁ ဦး ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္သည့္ခြင္မွာ သိသိသာသာ က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေမာင္ေတာ၌ ႐ံုးေစာင့္ဝန္ထမ္းမွ်သာ ဆက္လက္ထားရွိကာ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။

မၾကာေသးမီက ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ ေက်း႐ြာအႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ရွင္းလင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံအရပ္သား ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္လည္း ယိုယြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႐ိုက္ခတ္မႈသည္ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚတြင္သာမကဘဲ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္တြင္းကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အျပစ္တင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္ရွိ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ နယ္ေျမခံတိုင္းမွဴးမ်ားအေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရကမူ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ေနမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳဘဲ သိသိသာသာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနသည္။

ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္းကို အစိုးရက ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ မသိရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကမည့္ ေဒသအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ကို တပ္မေတာ္က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေစရန္ အေၾကာင္းဖန္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာတြင္ အသားက်ေနေသာ ျမန္မာသံတမန္မ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ဟု ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရက ကုလသမဂၢႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ထက္ အႏၲရာယ္မ်ားအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အလဟႆဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ကုလသမဂၢကို ေဘးသို႔ ပထုတ္ထားျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ပဋိပကၡေဘးႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစြာကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရတို အမ်ိဳးသားေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။