News

POST TYPE

CHAMPIONS LEAGUE

သေဘာထားတင္းမာသည့္ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီကို ကက္တလိုးနီးယားေဒသေခါင္းေဆာင္ခန္႔
16-May-2018ဘာစိီလိုနာ၊ ေမ ၁၅

ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာသစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ကက္တလိုးနီးယားေဒသ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကြင္မ္တိုရာကို ကက္တလိုးနီးယားေဒသ သမၼတအျဖစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ေဒသလႊတ္ေတာ္က တိုရာကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္အၿပီးတြင္ ေဒသအစိုးရသစ္ဖြဲ႔ရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

စပိန္အစိုးရ၏ ဝရမ္းထုတ္ခံရၿပီး ျပည္ပသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရေသာေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းကားလက္စ္ပုဂ်္ဒါမြန္႔က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာတိုရာကို ေဒသသမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးေဒသလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ခြဲေရးလိုလားသည့္ အမတ္ ၆၆ ဦးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီးတြဲေရးလိုလားသည့္ အမတ္ ၆၅ ဦးက ကန္႔ကြက္ကာေလးဦးက မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့သည္။

“က်ဳပ္တို႔ ကက္တလန္သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္”ဟု မဲခြဲအၿပီးတြင္ တိုရာကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကက္တလိုးနီးယားေဒသသီခ်င္းကို သံၿပိဳင္သီဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကက္တလိုးနီးယားတြင္ ခြဲေရးသမားမ်ားႏွင့္ တြဲေရးသမားမ်ားအၾကားနက္နက္ ႐ိႈင္း႐ိႈင္းသေဘာကြဲလြဲေနၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြဲေရးဘက္ကအသာရေနေသာ္လည္း တြဲေရးကို လိုလားသူမ်ားလည္း ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအျပားရွိေနသည္။

စပိန္တရား႐ံုးခ်ဳပ္က တရားမဝင္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ခြဲေရးဘက္က ႏိုင္သြားခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္အတိုင္း လိုက္နာသြားမည္ဟုတိုရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိရာ၌ ၂ ဒသမ ၂ သန္းသာ မဲလာေပးခဲ့ၾကၿပီး ခြဲေရးက ေထာက္ခံမဲ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ခြဲထြက္ရမည္ဟု ခြဲေရးအုပ္စုကေတာင္းဆိုသလို တြဲေရးသမားမ်ားကလည္း မဲလာမေပးခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

စပိန္ဗဟိုအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏိုရာဟြိဳင္းက နားလည္မႈႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးရွိလာပါက သည္းညည္းခံမည္မဟုတ္ဟု သတိေပးထားသည္။

ခြဲေရးသမားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကက္တလိုးနီးယားေဒသ လြတ္လပ္ၿပီဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုအစိုးရက ေဒသအစိုးရႏွင့္ ေဒသလႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစတင္ခဲ့သည္။ 

ယင္းေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသစ္ ျပန္က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ေဒသအစိုးရသစ္ ျပန္ဖြဲ႔ၿပီးပါက အာဏာျပန္လႊဲေပးရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခြဲေရးအုပ္စုကပင္ ထပ္ႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ေဒသသမၼတျဖစ္လာခဲ့ရာ အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

F-03