News

27-Jan-2019
ၾကက္သြန္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးႏႈန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ၾကက္သြန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
27-Jan-2019
ယခုဘ႑ာႏွစ္ေလးလတာကာလအတြင္း မူဆယ္နယ္စပ္၏ ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ေအာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။
26-Jan-2019
အထြက္ႏႈန္းေကာင္းၿပီး ျပည္ပေဈးကြက္ဝင္သည့္ ေရဆင္း- ၉ ပဲစင္းငုံမ်ိဳးအသစ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ေဖာ္ထုတ္ရရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္
24-Jan-2019
အေႂကြးဝယ္ကတ္ (ခရက္ဒစ္ကတ္) မ်ားသည္ အာမခံပစၥည္းမဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳး အစားျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာအတိုးႏႈန္းကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ဘဏ္မ်ားက ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။
23-Jan-2019
နယ္သာလန္ PUM Netherlands Senior Experts အဖြဲ႔အစည္းမွ ပညာရွင္မ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဆင့္မီကုန္ေခ်ာျပဳလုပ္သည့္နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Jan-2019
စင္ကာပူအေျခစိုက္ ႐ိုးမမက္ခ႐ိုပါဝါကုမၸဏီက လၽွပ္စစ္က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Jan-2019
ႏွစ္စဥ္သြင္းကုန္ပမာဏတိုးျမင့္ေနရာမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္မွာ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
22-Jan-2019
ျမန္မာ့ၾကက္သြန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ၾကက္သြန္နီ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ နမူနာမ်ား ေပးပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေခ်ာင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
22-Jan-2019
ဆန္စပါးက႑တြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ Japan Project-Industry Council (JAPIC) တို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
21-Jan-2019
သၾကားစက္မ်ားက စက္မ်ားျပဳျပင္ရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး ႀကံမ်ားကိုေလွ်ာ႔ဝယ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ပစၥည္းပယ္ရသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း ႀကံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
21-Jan-2019
ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
20-Jan-2019
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚသန္းသန္းသြယ္က ေျပာၾကားသည္။
20-Jan-2019
အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးကြက္သည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဈးႏႈန္းအတက္အက်မၿငိမ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ႐ုတ္တရက္ထိုးတက္သြားရာမွ ယခုအခါျပန္လည္က်ဆင္းေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
19-Jan-2019
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ FMI အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Yoma Land က အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္သည့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ City Loft မွ တိုက္ခန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Yoma Land ကုမၸဏီက ယေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္) ထုတ္ျပန္သည္။
19-Jan-2019
ၾကက္သြန္သစ္မ်ား လႈိင္လႈိင္ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ၾကက္သြန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ၾကက္သြန္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။