News

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရပ္တန္႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းရွိ ၾကက္ႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစာအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစာစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး၊ ပုစြန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈျမင့္တက္ရန္ ခရီးသြားေဈးကြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေ႐ႊအိတ္ခ်ိန္း (Gold Exchange) တစ္ခု တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
21-Mar-2018 tagged as ဂ်ပန္ နည္းပညာ SME
ျပည္တြင္းမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Japan-Myanmar Economy & Investment Center (JMEIC) အဖြဲ႔က နည္းပညာပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMEIC အဖြဲ႔ဥကၠ႒ Mr.Noriyuki Yonemura က ေျပာၾကားသည္။
ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ႐ိုးမဘဏ္က က်ပ္သန္း ၈၀၀ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
19-Mar-2018 tagged as ကုမၸဏီ ရထား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္အေနာက္ျခမ္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားၿပီး အေရွ႕ျခမ္းကို စတင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေ႐ႊေတာင္ကုမၸဏီႏွင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္၍ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ United Nations Global Compact Network Myanmar တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လံုးဝဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသည္မွာ ဆက္တိုက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီ ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဆြစ္ဇာလန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ သံအမတ္ Ms.Livia Leu က ေျပာၾကားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။
အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို လက္ရွိ က်ပ္ငါးသိန္း ေကာက္ခံေနရာမွ လာမည့္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ယခုႏွစ္ ငါးမဖမ္းရကာလ၌ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္အတြင္း ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ငါးဖမ္းခြင့္ လံုးဝပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့၍ ငါးဖမ္းခြင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြင့္ျပဳေပးရန္ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စပါးေမွာင္ခို လာေရာက္ဝယ္ယူမႈမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
တည္ေဆာက္ေရးကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီ BRAC (Myanmar) ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အေပါင္ပစၥည္းမလိုအပ္သည့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္ထံမွ သိရသည္။