News

05-Dec-2017 tagged as ဆန္ ကခ်င္
ျမန္မာ့ဆန္ အဓိက ဝယ္လက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္က တရားဝင္ ခြင့္မျပဳထားသည့္အတြက္ ယင္းအစိုးရက ယခုရက္ပိုင္းအတြင္ မူဆယ္ႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္စခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကုန္စည္ေဈးကြက္မ်ား ေအးစက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။
05-Dec-2017 tagged as စီးပြားေရး
စံခ်ိန္တင္ေဈးႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ပမွၾကက္သြန္မ်ား တရားဝင္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ (ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္)ထိ တင္သြင္းမည့္သူ မရွိေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Dec-2017 tagged as ဆန္
ဆန္သစ္မ်ား လိႈင္လိႈင္ ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ မ်ားျပားသည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္သစ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္သံုးေထာင္ခန္႔ က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။
စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ဝ ခန္႔ရွိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခုက ျပည္တြင္း၌ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
အစိုးရခ်င္းညႇိႏိႈင္းေရး လက္မွတ္ (G to G)စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ပဲကို ျပန္လည္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ပဲဝယ္ယူေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ရန္ အိႏၵိယက စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ပဲစင္းငံုအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚမည့္ကာလအထိပင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ျပည့္စံုပါက ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္မွ တစ္ပတ္အတြင္း လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း EU (ဥေရာပသမဂၢ) ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
25-Nov-2017 tagged as ရန္ကုန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰဘူမိ Event Park တြင္ ကားေရာင္းဝယ္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ CarsDB က ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပသည့္ ကားျပပြဲတြင္ အရစ္က် ဝယ္ယူရန္ ပထမရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ ၄၀ မွ ၆၀ ထိရွိၿပီး လာေရာက္ေမးျမန္းသူ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇုန္ (၁) တြင္ MIC က ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၇ ခုကို ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
13-Nov-2017 tagged as ရန္ကုန္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀ဝ၀ အထိ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
13-Nov-2017 tagged as အိႏၵိယ
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈမွာ စံခ်ိန္တင္ပိုလွ်ံသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိကာ အိႏၵိယ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
12-Nov-2017 tagged as ဗဟိုဘဏ္ SME
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ SME (အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two-Step Loan) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ မ်ားျပားလာၿပီး လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက က႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္က စတင္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္– ေနျပည္ေတာ္– မႏၲေလး အျမန္လမ္း ၇၆ မိုင္တြင္ KFC Myanmar ၏စားေသာက္ဆိုင္ခြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KFC Myanmar က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္လုပ္ငန္း ငါးခုသာရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။