News

06-Aug-2018
မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက မွတ္ပံုတင္႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား စုစုေပါင္း ၁၂၁ မ်ိဳးကို မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
06-Aug-2018
ျပည္ပသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ၆၈,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းမွ ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္ေရတစ္သန္းခန္႔ကို ဝယ္ယူလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
ျပည္တြင္းအာမခံေစ်းကြက္အတြင္း ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ အတိုးရရွိမည့္ အသက္အာမခံ (အတိုးရအသက္အာမခံ - Short Term Endowment life insurance) ကုိ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ GGI အာမခံကုမၸဏီက ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
02-Aug-2018
ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလခန္႔မွသာ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ထံမွ သိရသည္။
01-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အသစ္အရ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီအားလံုး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္၍ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ပထမဦးဆံုးေန႔မွာပင္ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာထံမွ သိရသည္။
01-Aug-2018
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လွ်ပ္စစ္မီတာေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မညီဘဲ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း Ever meter ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
31-Jul-2018
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၾကက္ၿခံမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ကာ ၾကက္သားေဈးမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အသားတိုး ၾကက္ထုတ္လုပ္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
31-Jul-2018
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ စက္႐ံု ၆ ႐ံုကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jul-2018
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္း၌ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဦးစားေပးကုန္စည္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
30-Jul-2018
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွစကာ မိုးအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေရမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းသြားပါက အရန္မ်ိဳးစပါးတင္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်စက္ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
27-Jul-2018
လာမည့္ေဆာင္းရာသီ ပဲစိုက္ရာသီမွစ၍ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုအစား အျခားေဈးကြက္ဝင္သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္၍ တိုက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။
26-Jul-2018
အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး အျခားႏိုင္ငံျခားေငြ တန္ဖိုးမ်ားလည္း လိုက္ပါျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
26-Jul-2018
ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးမွာ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွစတင္ကာ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းနီးပါး ေဈးတက္ေၾကာင္း ေ႐ႊဘံုသာ အေခါက္ေ႐ႊ လက္ကားေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
26-Jul-2018
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား (Securities) ကို ေပးေဆာင္ရေသာ အက်ိဳးေဆာင္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။