News

06-Jun-2018 tagged as ေစ်းကြက္ ပဲ
မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဝယ္ယူမႈအားေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းပဲမ်ားတစ္တန္လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္အထိ ေဈးတက္ေၾကာင္း ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက အုပ္စု (ဂ) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Delivery Van ယာဥ္မ်ား၏ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ ယင္းယာဥ္တင္သြင္းထားသူ ၁၀၀ ဦးခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွသိရသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္း အမွန္ရရွိေစေရးအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ ကုမၸဏီ ၃၀၀ ခန္႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Jun-2018 tagged as ကုန္သြယ္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ လာမည့္ဇူလိုင္လအတြင္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအသစ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာၾကားသည္။
03-Jun-2018 tagged as ရန္ကုန္
အစိုးရေျမမ်ားမွအပ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကြက္မ်ားမွာ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းကို ဇူလိုင္လတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ စတင္တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေနရာသတ္မွတ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
31-May-2018 tagged as SME ႐ိုးမဘဏ္
႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Early Dawn Microfinance ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ အေသးစားစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ သံုးေသာင္းနီးပါးကို ေဒၚလာ ၁၀ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃.၅ ဘီလီယံ) ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ေဈးကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မဖြဲ႔ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေ႐ႊတင္ပို႔၊ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
29-May-2018 tagged as ဆန္ စပါး
ျမန္မာ့ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အေလးခ်ိန္၊ အခ်ိန္အတြယ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္အတြက္ ဆန္ခ်ိန္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း Advans ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိသားစုမ်ားကို အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက သၾကားၾကမ္းကို ေၾကညက္ေအာင္ ထပ္မံအမႈန္႔ႀကိတ္၍ ဝယ္ယူလာေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသၾကားေဈးမွာ ယခင္ကထက္ အနည္းငယ္ျပန္တက္လာေၾကာင္း မူဆယ္ရွိ သၾကားကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
28-May-2018 tagged as အခြန္ အစုိးရ
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေကာက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူထားသည့္ “Myanmar Business Sentiment Survey” စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။