News

13-Dec-2017 tagged as ရန္ကုန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ျပည္တြင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေအာ္ဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရ သည္။
ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
11-Dec-2017 tagged as စီးပြားေရး
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ညီေနာင္အသင္းမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရထံ အႀကံျပဳတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
11-Dec-2017 tagged as မံုရြာ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေစာင္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံု႐ြာၿမိဳ႕ရွိ ဘာကူေစာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဈးကြက္ေပ်ာက္လ်က္ရွိေနၿပီး ေစာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခက္ခဲစြာရပ္တည္ေနရေၾကာင္း မံု႐ြာၿမိဳ႕ ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
11-Dec-2017 tagged as ဆန္
ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အေလးခ်ိန္ အခ်ိန္အတြယ္ႏွင့္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation -IFC) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
11-Dec-2017 tagged as ကား
ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဆူဇူကီးကားစက္႐ံုကို သီလဝါစက္မႈဇုန္ရွိ ဆူဇူကီးကားစက္႐ံုသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကားထုတ္လုပ္ျခင္းကို တစ္လခန္႔ ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆူဇူကီးျမန္မာထံမွ သိရသည္။
၂၀၁၈ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ သစ္ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းမႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အေကာက္ခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
10-Dec-2017 tagged as
ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရသည္ထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေနေသာ ၾကက္သြန္ေဟာင္းေဈးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည့္ ၾကက္သြန္သစ္ေဈးႏႈန္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေဈးႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ၾကက္သြန္ ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပမာဏ တိုးေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
07-Dec-2017 tagged as ရန္ကုန္
ႏိုင္ငံတကာေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)က ျမန္မာႏိုင္ငံက သီးႏွံ ၁၅ မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ တစ္ဆင့္ Good Agriculture Practices (GAP) အစီအစဥ္ျဖင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း IFC ထံမွ သိရသည္။
06-Dec-2017 tagged as ရန္ကုန္
ျပည္ပပို႔ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အိႏၵိယက ပဲဝယ္ယူမႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ပဲေဈး အဆမတန္ က်ဆင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ မတ္ပဲႏွင့္ပဲစင္းငံု ဝယ္ယူေပးေနမႈသည္ တန္ခ်ိန္ ေလးေထာင္နီးပါးခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
05-Dec-2017 tagged as ဆန္ ကခ်င္
ျမန္မာ့ဆန္ အဓိက ဝယ္လက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္က တရားဝင္ ခြင့္မျပဳထားသည့္အတြက္ ယင္းအစိုးရက ယခုရက္ပိုင္းအတြင္ မူဆယ္ႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္စခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကုန္စည္ေဈးကြက္မ်ား ေအးစက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။
05-Dec-2017 tagged as စီးပြားေရး
စံခ်ိန္တင္ေဈးႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ပမွၾကက္သြန္မ်ား တရားဝင္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ (ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္)ထိ တင္သြင္းမည့္သူ မရွိေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Dec-2017 tagged as ဆန္
ဆန္သစ္မ်ား လိႈင္လိႈင္ ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ မ်ားျပားသည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္သစ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္သံုးေထာင္ခန္႔ က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။