News

13-Aug-2018
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ ကားအေရာင္းစင္တာ ၂၉ ခုသည္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရက္ ၃၀ အတြင္း လာေရာက္မေျဖရွင္းပါက မွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
11-Aug-2018
႐ိုးမဘဏ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ အတိုးတြက္ေပးၿပီး လစဥ္အတိုးရရွိမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြ ႏွစ္သိန္းရွိေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အပ္ေငြႏွစ္ဆရရွိမည့္ JZü ၌ အမည္ရွိ အပ္ေငြအမ်ိဳးအစားသစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
10-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
10-Aug-2018
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္ (FDA) က ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုအတြင္းရွိ င႐ုတ္သီးေျခာက္ႏွင့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ပြဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားကို ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
09-Aug-2018
ေရႀကီးေနသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အဝင္နည္းပါးၿပီး ဆန္ေဈး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
09-Aug-2018
ဇူလိုင္လအတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားထဲမွ စိုက္ဧကေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
09-Aug-2018
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
09-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို တရားဝင္ဝယ္ယူရန္အတြက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုလာေရာက္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
07-Aug-2018
အျမင့္ေဈးျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္းအျဖစ္သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
06-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
06-Aug-2018
မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက မွတ္ပံုတင္႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား စုစုေပါင္း ၁၂၁ မ်ိဳးကို မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
06-Aug-2018
ျပည္ပသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ၆၈,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းမွ ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္ေရတစ္သန္းခန္႔ကို ဝယ္ယူလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
ျပည္တြင္းအာမခံေစ်းကြက္အတြင္း ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ အတိုးရရွိမည့္ အသက္အာမခံ (အတိုးရအသက္အာမခံ - Short Term Endowment life insurance) ကုိ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ GGI အာမခံကုမၸဏီက ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
02-Aug-2018
ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလခန္႔မွသာ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ထံမွ သိရသည္။