News

19-Feb-2019
အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား (MSMEs Start-up) အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
18-Feb-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေဈးကြက္သို႔တင္ပို႔မႈ ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ထံမွ သိရသည္။
18-Feb-2019
အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား (MSMEs) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သိရွိသင့္သည့္ အခြန္၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ Industrial Design ႏွင့္ FDA အရည္အေသြး ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
18-Feb-2019
တစ္ေန႔လၽွင္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အႀကီးစားသၾကားစက္႐ုံကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သၾကားထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။
17-Feb-2019
ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးျမင့္တက္ေန၍ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
17-Feb-2019
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ စက္မႈက႑၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာသျဖင့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈလည္း တိုးျမင့္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
17-Feb-2019
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (Duty Free) ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
16-Feb-2019
TrueMoney ျမန္မာ၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (AGD) က တာဝန္ခံေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
14-Feb-2019
ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလအတြင္း (ေအာက္တိုဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔အထိ) ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ နီးပါးအထိရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Feb-2019
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရ ဘဏ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေငြလက္က်န္အေျခအေနသည္ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
12-Feb-2019
ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ျပင္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမီ ၉၉ ဒသမ ၉၉ အဆင့္ရွိသည့္ ေ႐ႊတုံးမ်ားကို ျပည္ပ တင္ပို႔/တင္သြင္းျခင္း ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေမတိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
12-Feb-2019
အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား (MSME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းသင္တန္း (Financial Plan) သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Feb-2019
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေဈးကြက္သို႔ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
11-Feb-2019
မႏၲေလးကုန္စည္ေဈးကြက္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္အတြင္းက ေဈးက်ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ပဲစင္းငုံ (သစ္) ေဈးႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
11-Feb-2019
တရုတ္ျပည္မႀကီးေစ်းကြက္ကို အဓိကထားတင္ပို႔ေနရသည့္ ေဒသတြင္းငါးရွဥ့္ေစ်းကြက္သည္ တရုတ္ႏွစ္ကူးမတိုင္မီ ဝယ္လုိအားျမင့္တက္ၿပီးေစ်းေကာင္းရခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲေတာ္ရက္အၿပီးရက္ပိုင္းမွာပင္ တစ္ပိသာလွ်င္ က်ပ္၂၅၀၀ခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ေတာင္ငူၿမိဳ႕ခံ ငါးရွဥ့္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။