News

27-Dec-2018
ယခုဘ႑ာႏွစ္စ သံုးလတာ ကာလအတြင္း သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ နီးပါး ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တရားဝင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ အတည္ ျပဳၿပီးသည့္အတြက္ သက္တမ္းကုန္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ မ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ေပးရန္ အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Dec-2018
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ဆုရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ တရားဝင္အသံုးျပဳမည့္ အသိအမွတ္ျပဳ အမွတ္တံဆိပ္ (Logo) ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Dec-2018
ဆက္လက္က်ဆင္းေနေသာ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ေအာက္တိန္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္ကထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေဈးႏႈန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
21-Dec-2018
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ PUM Netherlands Senior Expert အဖြဲ႔က နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
18-Dec-2018
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လက္ဖက္ကုမၸဏီ Palais Des Thes က ပေလာင္ေဒသထြက္ လက္ဖက္ဝယ္ရန္ ေဆြးေႏြးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ပေလာင္လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
18-Dec-2018
ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ရွစ္လတာကာလအတြင္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
18-Dec-2018
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကုန္သြယ္မႈအတြက္အေရးပါသည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းကို လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ သိရသည္။
16-Dec-2018
ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ႏွစ္လခြဲအတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
14-Dec-2018
ျပည္တြင္းသို႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္သြင္းထုတ္လုပ္သည့္စနစ္ (SKD) ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဆူဇူကီးကား ၂၀၁၉ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ားကို တစ္စီးလွ်င္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေဈးႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆူဇူကီးအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။
13-Dec-2018
အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းနီးပါးထပ္မံျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
12-Dec-2018
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ Osotspa အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းေက်ာ္ (ထိုင္းဘတ္ ၂၄၀၀ သန္း) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
12-Dec-2018
ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ိုႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္နည္းပညာကုမၸဏီ Equifax New Zeland Services and Solution Limited တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းထံမွ သိရသည္။