News

08-Feb-2017 tagged as
မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ က်သင့္အခြန္မ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားက ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း အိမ္၊ ၿခံ ေျမ ေရာင္းခ်သူမ်ားအနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အခြန္ မေဆာင္ၾကေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
08-Feb-2017 tagged as
ေရႊဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ကုန္သြယ္ခြန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ ေဈးတက္၍ ဝယ္လိုအား ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
04-Feb-2017 tagged as စီးပြားေရး
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ First Myanmar Investment (FMI) ကုမၸဏီက ရွယ္ယာအသစ္ ထုတ္ေရာင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
04-Feb-2017 tagged as စီးပြားေရး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက ကုန္စည္ေစ်းကြက္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ေစ်းကြက္ အတြင္း ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား လက္က်န္ျပတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလအတြင္း ေစ်ႏႈန္းဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
03-Feb-2017 tagged as
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စည္းၾကပ္တန္ဖိုး (CIF) ေဈးႏႈန္း ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္ေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
02-Feb-2017 tagged as ဆန္
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၇၅,၆၆၀ မက္ထရစ္တန္ကို ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2017 tagged as ကား
ေရာင္းခ်ခြင့္သက္တမ္း ေျခာက္လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္းႏွစ္ထက္ ေနာက္က်သည့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက တင္သြင္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းအထိ ေရာင္းမထြက္ပါက သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2017 tagged as
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြား ေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ မူလ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
31-Jan-2017 tagged as
ႏွစ္စဥ္ပိုမိုလာေသာ အခြန္ေကာက္ ခံရရွိမႈမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအတြင္းအထိ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ ယင္းကာလတူအတြင္းကထက္ က်ပ္ ၃၅၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2017 tagged as ေမြးျမဴေရး
ျပည္တြင္း ဝက္ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဆင့္ျမင့္ ဝက္ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2017 tagged as ဆန္ သီရိလကၤာ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစကာ ဧၿပီလအထိ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္း တင္ပို႔ရန္အတြက္ ကနဦး ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
27-Jan-2017 tagged as ေဆာက္လုပ္ေရး
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရရွိနိုင္မည့္ PRO 1 Home Center ေလးဆိုင္ေျမာက္ဆိုင္ခြဲကို အမွတ္ (၂) လမ္းမေပၚ ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
25-Jan-2017 tagged as
အေမရိကအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Visa ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ KBZ Visa အေႂကြးဝယ္ကတ္(Credit Card)ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
23-Jan-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
စက္သံုးဆီ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း မည္မွ်ရွိသည္ကို ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိ ႏွင့္ ပံုမွန္အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပမာဏ ကြာျခားခ်က္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထက္ဝက္ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာက႑ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈကို က်ပ္ဘီလီယံ ၁၇၀ဝ အထိ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။