News

18-Jun-2018 tagged as ေဒၚလာေစ်း
ႏိုင္ငံတကာ၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာျခင္းအျပင္ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈး ျမင့္တက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာလဲႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေပၚဆန္းဆန္ကို ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ သုေတသနစာအုပ္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
အသီးအႏွံႏွင့္ ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးျဖန္႔ခ်ိေရးကုန္ေလွာင္႐ံုကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း Ryobi Myanmar ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
13-Jun-2018 tagged as တရုတ္ စပါး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္လံုးတီးအျပင္ ဆန္ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ဖြဲႏုမ်ား တရားမဝင္တင္ပို႔မႈကို စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လိပ္မူ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။
13-Jun-2018 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ ယြမ္အေကာင့္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရန္ ေမလကုန္ပိုင္းက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ သံုးခုကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္အစီအစဥ္မွာမူ ပ်က္သြားေၾကာင္း ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
12-Jun-2018 tagged as ကား တ႐ုတ္
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ လူစီးကားမ်ားမပါဝင္ဘဲ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ျပန္လည္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ ကုမၸဏီ HUBS MK က လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
11-Jun-2018 tagged as ဥပေဒ ဆန္ စပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆန္စပါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆန္စပါးဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ တ႐ုတ္ကားေဈးကြက္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။
08-Jun-2018 tagged as အိႏၵိယ အာမခံ
အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ အေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီက တစ္ဆင့္ခံအာမခံလုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာကူညီရန္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအာမခံလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
08-Jun-2018 tagged as
အိႏၵိယဝယ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေမလအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔က ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ၿပီး ပမာဏမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
Bitcoin အပါအဝင္ အျခားေသာ Crytocurrency မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစြဲရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္သစ္ Myanmarsat-2 ကို အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၅ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။