News

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အသစ္တြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးရာ၌ ျပည္တြင္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္မႈကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြမ္းသီးအကင္းမ်ားကို တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ပို႔ရန္ ေဈးေကာင္းေပးကာ ရသေလာက္ ဝယ္ယူေနေၾကာင္း ကြမ္းသီးၿခံပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအၿပီး ေဈးကြက္ ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေဈးၿငိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထံမွ သိရသည္။
11-Apr-2017 tagged as
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံနွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ ေရနံကို တ႐ုတ္သို႔ စတင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္ Suez အမ်ိဳးအစား “United Dynamic” သေဘၤာ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ မဒဲကၽြန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီ SEAGP ထံမွ သိရွိရသည္။
06-Apr-2017 tagged as ေငြေၾကး
၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
06-Apr-2017 tagged as
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Apr-2017 tagged as
ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးေရး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “Business for Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား” ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။
03-Apr-2017 tagged as လယ္ယာက႑
ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဩစႀတီးယား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းက႑မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ပံ့ပိုး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
02-Apr-2017 tagged as
ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ရရွိမည့္ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းက႑ ၂၀ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ေငြေၾကး ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ကုမၸဏီ (YSX) ႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အ႐ံႈးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း YSX ၏ အမႈေဆာင္ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
31-Mar-2017 tagged as အခြန္
ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ဧၿပီလမွစ၍ အခြန္ေကာက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ တန္ဖိုးျမင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းတန္မ်ားကို ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
30-Mar-2017 tagged as
ျပည္ပသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ အမည္မသိ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ငါးမ်ား ေသဆံုးကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ံႈးေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဒသရွိ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
28-Mar-2017 tagged as အေမရိကန္ Taxi
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Uber တကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
24-Mar-2017 tagged as ဆန္
ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထားကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။