News

ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလခန္႔မွသာ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အသစ္အရ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီအားလံုး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္၍ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ပထမဦးဆံုးေန႔မွာပင္ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာထံမွ သိရသည္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လွ်ပ္စစ္မီတာေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မညီဘဲ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း Ever meter ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၾကက္ၿခံမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ကာ ၾကက္သားေဈးမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အသားတိုး ၾကက္ထုတ္လုပ္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ စက္႐ံု ၆ ႐ံုကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္း၌ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဦးစားေပးကုန္စည္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွစကာ မိုးအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေရမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းသြားပါက အရန္မ်ိဳးစပါးတင္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်စက္ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
27-Jul-2018 tagged as ပဲ ေဆာင္းရာသီ
လာမည့္ေဆာင္းရာသီ ပဲစိုက္ရာသီမွစ၍ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုအစား အျခားေဈးကြက္ဝင္သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္၍ တိုက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး အျခားႏိုင္ငံျခားေငြ တန္ဖိုးမ်ားလည္း လိုက္ပါျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးမွာ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွစတင္ကာ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းနီးပါး ေဈးတက္ေၾကာင္း ေ႐ႊဘံုသာ အေခါက္ေ႐ႊ လက္ကားေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား (Securities) ကို ေပးေဆာင္ရေသာ အက်ိဳးေဆာင္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္း (MRCCI) ထံမွ သိရသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္းႏွင့္ အျခားသစ္သီးဝလံမ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။
24-Jul-2018 tagged as တ႐ုတ္ ဆန္စပါး
မိုးစပါးရာသီအတြင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ေျမရွစ္ဧကေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPCO) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Beijing KangDibao ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း MAPCO ထံမွ သိရသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ေနေသာ ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH) က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ နယ္စပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္စိုးသာက ေျပာၾကားသည္။