News

03-Feb-2017
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စည္းၾကပ္တန္ဖိုး (CIF) ေဈးႏႈန္း ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္ေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
02-Feb-2017
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၇၅,၆၆၀ မက္ထရစ္တန္ကို ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2017
ေရာင္းခ်ခြင့္သက္တမ္း ေျခာက္လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္းႏွစ္ထက္ ေနာက္က်သည့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက တင္သြင္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းအထိ ေရာင္းမထြက္ပါက သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2017
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြား ေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ မူလ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
31-Jan-2017
ႏွစ္စဥ္ပိုမိုလာေသာ အခြန္ေကာက္ ခံရရွိမႈမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအတြင္းအထိ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ ယင္းကာလတူအတြင္းကထက္ က်ပ္ ၃၅၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2017
ျပည္တြင္း ဝက္ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဆင့္ျမင့္ ဝက္ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
29-Jan-2017
သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစကာ ဧၿပီလအထိ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္း တင္ပို႔ရန္အတြက္ ကနဦး ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
27-Jan-2017
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရရွိနိုင္မည့္ PRO 1 Home Center ေလးဆိုင္ေျမာက္ဆိုင္ခြဲကို အမွတ္ (၂) လမ္းမေပၚ ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
25-Jan-2017
အေမရိကအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Visa ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ KBZ Visa အေႂကြးဝယ္ကတ္(Credit Card)ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
23-Jan-2017
စက္သံုးဆီ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း မည္မွ်ရွိသည္ကို ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိ ႏွင့္ ပံုမွန္အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
22-Jan-2017
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပမာဏ ကြာျခားခ်က္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထက္ဝက္ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာက႑ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈကို က်ပ္ဘီလီယံ ၁၇၀ဝ အထိ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
22-Jan-2017
ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပမာဏ အမ်ားဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀,ဝ၀ဝ (သို႔မဟုတ္) ယင္းပမာဏႏွင့္ညီမွ်သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပမာဏအထိသာ လက္ဝယ္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည္။
19-Jan-2017
ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အမည္လႊဲ၍ တင္သြင္းပါက ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
19-Jan-2017
စိုက္ပ်ိဳးဧက ၁၂ သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆည္ ကိုးခုမွ လယ္ဧက ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ကိုပင္ ေရအျပည့္အဝ ေပးေဝႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ လယ္သမားမ်ားသည္ မိုးေရကို အားကိုးေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
18-Jan-2017
ျပည္တြင္းမွ ထန္းလက္၊ ဝါးဖတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္ အစိုးရက ေပးအပ္ထားသည့္ အထူးအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (GSP) ျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပထမဆံုး တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။