News

04-Oct-2016 tagged as ဘဏ္
ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္မ်ား အားလုံးမွ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ စာရင္းႏွင့္ ပုံေသအပ္ေငြ စာရင္းမ်ားအေပၚ ဘဏ္မ်ားက ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲရန္ (ေလွ်ာ့ခ်ရန္) အစီအစဥ္ လုံးဝမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
အေမရိကန္ ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္း ထားျမင့္တက္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းေက်ာင္းျခင္း မရွိဘဲ ၎၏ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ား လိုက္ပါ ျမႇင့္တင္ေနျခင္းကို ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာၾကားသည္။
01-Oct-2016 tagged as ေဒၚလာ
ျပည္တြင္း ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ကာ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာၿပီး စက္တင္ဘာလ တစ္လအတြင္း ေငြလဲႏႈန္း ၄၅ က်ပ္ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။
01-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြ ျမင့္မားလာေစေရး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ၿဗိတိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စတာလင္ေပါင္ ၂၅ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖ႔ြံၿဖဳိး တိုးတက္ေရးဌာန (DFID) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။
"အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့တာက ဘဏ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူကေတာ့ မေလွ်ာ့ဘဲ လုပ္ခ်င္လုပ္မွာေပါ့။ ေန႔တိုင္း အတိုးေပးရတာဆိုေတာ့ ၾကာလာေတာ့ ဘဏ္အေနနဲ႔ မခံႏိုင္ဘူးေလ"
26-Sep-2016 tagged as ေ႐ႊေစ်းႏႈန္း
ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္ေနေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ယခု သီတင္းပတ္ ေစ်းကြက္အဖြင့္၌ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ေရႊ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
25-Sep-2016 tagged as
ဓာတုပစၥည္းသုံး ေရာေႏွာဆီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားထုတ္ကုန္မ်ားကို ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းက အသင္းအမွတ္တံဆိပ္ပါ စားသုံးဆီဘူးမ်ား ထုတ္လုပ္မည္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ Microsoft က e- Government လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆိုက္ဘာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sy Wann က ေျပာၾကားသည္။
16-Sep-2016 tagged as ကုမၸဏီ
ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ (ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေလ့လာျခင္း) ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ
"ဒါက ဖယ္ရွားေပးတာထက္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးတာက ပိုၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါတယ္။ ဖယ္ရွားေပးတာကေတာ့ အရင္ကလည္း ဒီလို လုပ္ေနတာပဲေလ။ ဒီလိုပယ္ဖ်က္ေပးမွ အေမရိကန္ ဘဏ္ေတြဝင္လာၿပီး FDI (ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) လည္း အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝင္လာႏိုင္မယ္။ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းမွာလည္း အေမရိကန္တင္ မဟုတ္ဘဲ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ေကာင္းမြန္လာေစမယ္။ အခုက အေမရိကန္ဘဏ္ေတြနဲ႔ ဥေရာပဘက္က ဘဏ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီဘက္က ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈက မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္"
09-Sep-2016 tagged as ေရနံခ်က္
စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ လက္ယက္တြင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီး ေရနံခ်က္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္မ်ားကို ေဒသႏၲရ ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္း ယာယီ လိုင္စင္ကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးသြားမည္
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္
ယခုလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ငါးခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Aug-2016 tagged as တံဆိပ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၄၄ ဆိုင္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ရာ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ရရွိ