News

25-Oct-2017 tagged as ပဲ
ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ားအတြင္း ပဲစင္းငံုအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယင္းကာလအတြင္း ပဲ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္းေနပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အစိုးရမ်ားက ဝယ္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Oct-2017 tagged as ပဲ
ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနေသာ ပဲေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ သံုးပတ္တာကာလအတြင္း ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ကိုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ႏွင့္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ကိုးေသာင္းနီးပါးအထိ ေဈးက်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Oct-2017 tagged as
ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ TMH တယ္လီကြန္းကုမၸဏီက ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခြ်န္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
23-Oct-2017 tagged as
အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ) ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပ်ားရည္တင္ပို႔ရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ကနဦးစပို႔သည့္ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ အနည္းငယ္သာ တင္ပို႔ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ပ်ားေမြးျမဴေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
21-Oct-2017 tagged as ေစ်းကြက္
ဘုရင့္ေနာင္ ၾကက္သြန္နီေဈးကြက္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ၾကက္သြန္တစ္ပိႆာလွ်င္ ယခင္ထက္ က်ပ္ ၂၅၀ မွ ၃၀ဝ အထိ ေဈးတက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးလေက်ာ္အထိ (စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္) ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရထြက္ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၃ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္သြင္းရမည္ဆိုသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မူဝါဒသစ္ေၾကာင့္ ကားဝယ္ေရာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားမ်ားကို လိုက္လံ ဝယ္ယူစုေဆာင္းေနၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ႏွစ္ ၂၀ အမည္ေပါက္ စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ေဈးတက္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
19-Oct-2017 tagged as ေရႊ
ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရႊတူးေဖာ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းရန္ ေႂကြးက်န္ ၁၄၁၂၁ ဒသမ ၃၂ က်ပ္သား က်န္ရွိေနၿပီး ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေရႊတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တရား႐ံုးတြင္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။
18-Oct-2017 tagged as ပဲ
ပဲေဈးမ်ား ဆက္တိုက္က်ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုနသည္မ်ားအသင္းက ဝယ္ယူေပးေနသည့္ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ပဲလာေရာက္ ေရာင္းခ်မႈသည္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ပဲမ်ိဳးစံုတန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဝယ္ယူတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
17-Oct-2017 tagged as ဆန္ ေရႊဘို
ဆန္လိမ္လည္မႈဂယက္ေၾကာင့္ က်ဆင္းေနေသာ ဆန္ၾကမ္းေဈးႏႈန္းသည္ ယခုအခါ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး လက္က်န္နည္းေနေသာ ေရႊဘိုေပၚဆန္းေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ထပ္မံ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဝါးတန္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။
11-Oct-2017 tagged as ပဲ အိႏၵိယ
အိႏၵိယသို႔တင္ပို႔ခြင့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံုကို ဝယ္ယူရန္ နီေပါႏိုင္ငံဘက္က ကမ္းလွမ္းထားၿပီး မည္သည့္ ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဝယ္ယူမည္ကို ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
08-Oct-2017 tagged as ဆန္
က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဆန္လိမ္လည္မႈဂယက္ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း နယ္ေဒသမ်ားမွ ဆန္ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးလာၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေအးစက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ ကုန္စည္ေဈးကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
08-Oct-2017 tagged as မႏၲေလး
မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ပဲစင္းငံုေဈးကြက္ ရပ္တန္႔သြားၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေဈးအျဖစ္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာ ကထိန္ေတာ္အသင္း (မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္) ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာလဲႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀ဝ က်ပ္ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြလဲႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။