News

ဆန္စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးစပါးရာသီမွစတင္၍ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၁၀၀ ျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ယခုရက္ပိုင္း၌ အဖမ္းအဆီးမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္စည္ေဈးကြက္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
18-Jul-2018 tagged as ေဒၚလာေစ်း
အေမရိကန္ ေဒၚလာေဈးမ်ား ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေဈးကြက္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၅ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
18-Jul-2018 tagged as အခြန္ သစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္တြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သစ္အလံုးလိုက္တင္သြင္းမႈကို အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
17-Jul-2018 tagged as ေစ်းကြက္ ငါး
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပေဈးကြက္မ်ားသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ ေမြးျမဴေရးငါး ငါးျမစ္ခ်င္းေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေဈးကြက္ဝင္ ငါးတန္ ငါးအမ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲေမြးျမဴရန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ အစိုးရက သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးၿပီး ယခင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ံုအေရအတြက္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္စရာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၏ ဝိေရာဓိမ်ား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ဝက္အရွင္ႏွင့္ ေအးခဲဝက္သားမ်ား တင္သြင္းေနမႈကို အစိုးရအေနႏွင့္ တရားဝင္စာထုတ္၍ တားျမစ္ေပးရန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ သံုးလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳငါးတန္ ကြန္တိန္နာတစ္လံုး စတင္၍တင္ပို႔လိုက္ေၾကာင္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာ့လက္မႈပစၥည္းေဈးကြက္ ေအးစက္ေနသည့္အတြက္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးထက္မပိုသည့္ လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္႐ံုငယ္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာ့လက္ေမႈ အႏုပညာအသင္းထံမွ သိရသည္။
12-Jul-2018 tagged as ေဒၚလာေစ်း
အနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ျပင္ပေဒၚလာေဈးကြက္၌ ႏွစ္ရက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္အထိ ေဈးျပန္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
11-Jul-2018 tagged as ဗဟုိဘဏ္
ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဥကၠ႒ရာထူးေနရာ၌ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုသာ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။