News

22-Feb-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရက္ကန္းက႑ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ လက္ရွိသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လက္ခတ္သံစီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ (British Council Myanmar) ထံမွ သိရသည္။
22-Feb-2018
တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္အတြက္ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ကို ပူးေပါင္းေျပးဆြဲရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ New Gen Airline ႏွင့္ Tun Htaik Tin ကုမၸဏီတို႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီလက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
21-Feb-2018
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေအ၌ နယ္သာလန္နည္းပညာအသံုးျပဳကာ တိရစၧာန္အစာႏွင့္ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္မည့္ Trown Nutrition Myanmar ေဆးဝါးစက္႐ံုသစ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Trown Nutrition ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
20-Feb-2018
လက္ရွိဥပေဒအရ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊတံုး မ်ား ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပယ္ဖ်က္၍ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအရ သိရသည္။
19-Feb-2018
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Visa က ျပည္တြင္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ေငြေပးေခ်မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Visa ထံမွ သိရသည္။
16-Feb-2018
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကိုးလတာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္တကယ္ စီးဝင္သည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံနီးပါးရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
15-Feb-2018
ဖက္စပ္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁ ခုအထိကို ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစပိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္အထိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
13-Feb-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
07-Feb-2018
ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းအလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းသည့္စနစ္ (Myanmar Automated Cargo Clearance System –MACCS) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္အသံုးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မတ္လမွ ေမလကုန္အထိ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Feb-2018
ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ ေတာင္ငူ၊ အုတ္တြင္း အပါအဝင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးသစ္ ေဈးေကာင္း ရရွိေနေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္မွစတင္ကာ စပါးအဝင္ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စပါးကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
02-Feb-2018
ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holdings ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel က မတ္လတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေအာ္ပေရတာထံမွ သိရသည္။
01-Feb-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝက္သားေပါက္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Katec in Myanmar Co., Ltd. က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-Feb-2018
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
31-Jan-2018
ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆန္စပါးတြင္ပါဝင္သည့္ အစိုဓာတ္မ်ားကို တိုင္းတာစစ္ေဆးရာ၌ ပိုမိုတိက်ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Kett Electric Laboratory (Kett) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သေဘာတူလက္မွတ္ (MoU) ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
30-Jan-2018
ေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။