News

08-Mar-2017
ကုန္ပစၥည္း အလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (MACCS) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑မွ အခြန္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈမွာ ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမိုတိုးတက္ေၾကာင္း
08-Mar-2017
ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း ေကာက္ခံမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
06-Mar-2017
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မတ္ပဲ စိုက္ခင္း အမ်ားစုမွာ အထြက္ႏႈန္းထက္ ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့က်သျဖင့္ မတ္ပဲေဈး ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း မတ္ပဲကုန္သည္ႀကီး အမ်ားစုက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။
05-Mar-2017
၂၀၁၆ အခြန္ဥပေဒေဟာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အထူးကုန္စည္ခြန္ တိုးလာၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာအ႐ိုင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
04-Mar-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ မတ္လ ၁ ရက္မွ စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ က်ပ္ငါးရာတန္ ထီလက္မွတ္အေပၚ လူထုအေနႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ ပိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို အေရးယူမည္
04-Mar-2017
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္
01-Mar-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမည့္ေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
28-Feb-2017
ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ထံမွ သိရသည္။
28-Feb-2017
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈ နည္းပါးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ေရာ္ဘာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Bridgestone ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တာယာစက္႐ံုက ဝယ္ယူမည္
27-Feb-2017
အေမရိက၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ ကေမၻာဇဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ၿပီ
26-Feb-2017
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း စတင္ ေပးေဆာင္ရမည့္အတြက္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေရႊဝယ္ယူမႈ ယခင္ကထက္ မ်ားျပားေၾကာင္း ေရႊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
26-Feb-2017
စားသံုးဆီ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေဈးကြက္အတြင္း လက္ေတြ႔ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္း မတူညီလွ်င္ လုပ္ငန္းပိတ္သည္အထိ အေရးယူမည္
24-Feb-2017
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကို လတ္တေလာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
24-Feb-2017
ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၉ သိန္းအထက္သို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးလေက်ာ္ကာလ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ကိုးသိန္းအထက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။