News

14-Sep-2017 tagged as တရားမဝင္
တရားမဝင္ ကုန္စည္ဖမ္းဆီးမႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ဝ၀ ခန္႔ရရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Sep-2017 tagged as ကုမၸဏီ
အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
09-Sep-2017 tagged as ဆန္
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ ဆယ္စုႏွစ္တာ ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ပမာဏတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
07-Sep-2017 tagged as ေကာ္ဖီ
ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ေကာ္ဖီကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီအသင္းထံမွသိရသည္။
ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ေဈးေအာက္ ထပ္မံ မက်ဆင္းေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္း တစ္ခုထားရွိ၍ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ က်ပ္ ၁၀ဝ ဘီလီယံ အသံုးျပဳ၍ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း ဝယ္ယူမည္
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Aug-2017 tagged as တိရစၧာန္ ကၽြဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္မျပဳေသးေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳၿပီးပါက အဆင္သင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ယင္းတိရစၧာန္မ်ားကို စစ္ေဆး ဝယ္ယူႏိုင္မည့္စခန္း (အေဆာက္အအံု) တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
29-Aug-2017 tagged as ဆန္
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ရႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
လာမည့္ ေဆာင္းအကုန္ပုိင္း (ျပာသုိ၊ တပုိတြဲ)ထြက္မည့္ ပဲစင္းငုံမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းၿပီး သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။
29-Aug-2017 tagged as စီးပြားေရး
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးပါဝင္သည့္ စမတ္ကတ္ (Smart Card) မ်ား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
27-Aug-2017 tagged as ဆန္ မႏၲေလး
ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဩဂုတ္လ တတိယပတ္ကစ၍ ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလး ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) က လစဥ္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
24-Aug-2017 tagged as စီးပြားေရး
စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
23-Aug-2017 tagged as ပဲ
အိႏၵိယဂယက္ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္သည္ ေဈးႏႈန္းဖြင့္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္)တြင္ ထပ္မံပိတ္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Aug-2017 tagged as ပဲ
အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ပဲစင္းငံုအျပင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔ခြင့္မ်ားကိုပါ ထပ္မံ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အတြက္ ပဲေဈးမ်ား အဆမတန္ က်ဆင္း၍ ဘုရင့္ေနာင္ ျပည္ပပို႔ ပဲေဈးကြက္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။