News

06-Apr-2017 tagged as
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Apr-2017 tagged as
ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးေရး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “Business for Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား” ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။
03-Apr-2017 tagged as လယ္ယာက႑
ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဩစႀတီးယား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းက႑မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ပံ့ပိုး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
02-Apr-2017 tagged as
ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ရရွိမည့္ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းက႑ ၂၀ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ေငြေၾကး ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ကုမၸဏီ (YSX) ႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အ႐ံႈးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း YSX ၏ အမႈေဆာင္ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
31-Mar-2017 tagged as အခြန္
ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ဧၿပီလမွစ၍ အခြန္ေကာက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ တန္ဖိုးျမင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းတန္မ်ားကို ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
30-Mar-2017 tagged as
ျပည္ပသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ အမည္မသိ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ငါးမ်ား ေသဆံုးကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ံႈးေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဒသရွိ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
28-Mar-2017 tagged as အေမရိကန္ Taxi
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Uber တကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
24-Mar-2017 tagged as ဆန္
ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထားကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
24-Mar-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေသာ စက္သုံးဆီ လက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ကထက္ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၂၃၀ အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Mar-2017 tagged as ဆန္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားရာ ယင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆန္အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
23-Mar-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳမေပးေသးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းထံသို႔ အသနားခံစာ တင္မည္
23-Mar-2017 tagged as ေရႊ
တစ္ရက္အတြင္း ကမၻာ့ေရႊေဈး တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးကြက္အတြင္း အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ကိုးသိန္းသံုးေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိ
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ Shwe Taung Development ကုမၸဏီႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။