26-Nov-2018
ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာေသာ စက္သုံးဆီးေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ထပ္မံက်ဆင္းလာေၾကာင္း စက္သုံးဆီေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
26-Nov-2018
ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ေဈးကြက္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက Myanmar-EU Trade Helpdesk ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ဝန္ေဆာင္မႈအကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
26-Nov-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ဖက္ေျခာက္ ၅ တန္ တရားဝင္တင္ပို႔ ႏိုင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲက ပိုးမႊားကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ (Phytosanitary Certificate- PC) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
26-Nov-2018
မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ သစ္သီးေရာင္းခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေပးေဆာင္ေနရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
25-Nov-2018
ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို တစ္ဆင့္ခံအာမခံလိုင္စင္ (Re-insurance) မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
25-Nov-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိသည့္ သစ္သီးဝလံရွစ္မ်ိဳးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဝန္ႀကီးဌာန(AQSIQ)၏ စာရင္းမဝင္သည့္အတြက္ တရားမဝင္ဘဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Nov-2018
အိႏၵိယသို႔ တရားဝင္ျပန္ပို႔ခြင့္ရေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံေဈးႏွုန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Nov-2018
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ားေပးရန္ ယခင္လမွစ၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေျမတစ္ဧကေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားေ႐ႊလုပ္ကြက္ ေလွ်ာက္သူမ်ားကို ေျမေလးဧကေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတၱဳတြင္း ဥပေဒမထြက္ေသးေသာ္လည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
22-Nov-2018
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ၿပီး စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
22-Nov-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္းႏွင့္ သၾကားတို႔ကို မတင္ပို႔ရသျဖင့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ယခုဘ႑ာႏွစ္စ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူေအာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
22-Nov-2018
ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို Panna Institute, Panna Online School ႏွင့္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
21-Nov-2018
ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဝဲကလိအတန္းလိုက္ပိုက္ခ်က္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယပတ္က က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္ တန္ဖိုးျမင့္ ကသမွ်င္ငါးတစ္ေကာင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
20-Nov-2018
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၃ ခု ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ နီးပါးရရွိကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
20-Nov-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဖမ္းအဆီးမ်ားေၾကာင့္ သၾကားတင္ပို႔မႈရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွစ၍ သြင္းကုန္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ေခတၱရပ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
19-Nov-2018
ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။