News

08-May-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္မွ ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း သံုးသိန္းခြဲေက်ာ္ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
07-May-2018
အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) က ေက်းလက္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးသည့္ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာမ်ား၏ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝတာဝန္ယူေၾကာင္း စီမံကိန္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
04-May-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ (Project Proposal) အတြက္ China Communications Construction Company (CCCC) ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) ထံမွ သိရသည္။
03-May-2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေငြေပးေခ်ကတ္စနစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ယခုလကုန္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
02-May-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္း တရားဝင္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ယူနန္အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
02-May-2018
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ SME ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
02-May-2018
ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ၏ ပထမဆံုးလျဖစ္သည့္ ဧၿပီလအတြင္း သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Apr-2018
တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Apr-2018
ဇြန္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပမည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ရွစ္ေထာင္နီးပါး ျပသေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
30-Apr-2018
ၿငိမ္သက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအပတ္အတြင္း ျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
29-Apr-2018
မူလစက္႐ံုထုတ္မဟုတ္ဘဲ တင္သြင္း လာသည္ဟုဆိုကာ ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းထားေသာ Delivery Van မ်ားကို အုပ္စုေလးခုခြဲ၍ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ဒဏ္ေၾကး သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အဆိုပါယာဥ္ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၈၀ အထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ယာဥ္တင္သြင္းထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
27-Apr-2018
လုပ္ငန္းသံုး Delivery Van ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အေကာက္ခြန္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ကညန) က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ယင္းကားမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
25-Apr-2018
ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
25-Apr-2018
ကတၱားစံခ်ိန္မ်ား ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ား၏ ကုန္တန္ခ်ိန္မွာ ေလ်ာ့က်သြားသည့္အတြက္ ယခင္အတိုင္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဝးေျပးကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
24-Apr-2018
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။