News

19-Jun-2017 tagged as
ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတ္မွတ္က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားကိုးႏိုင္ငံကိုပါ ဖိတ္ေခၚက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
18-Jun-2017 tagged as
နယ္လိုင္စင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုပါ နံပါတ္အနက္မွအနီသို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အငွားယာဥ္စလစ္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ လူစီး စလစ္ေဈးႏႈန္း အထက္သို႔ စလစ္ေဈးကြက္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွစ၍ ယခုကာလအထိ (ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း) ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
18-Jun-2017 tagged as SME
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက လိုအပ္သည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိရန္အတြက္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲ ေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ဧရာဝတီဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
16-Jun-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
ျပည္ပေစ်းႏႈန္း ဆက္တိုက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ လက္လီ၊ လက္ကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းေၾကာင္း စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
14-Jun-2017 tagged as
လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ မီနီထရပ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Jun-2017 tagged as SME
ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္သည့္ ယူ႐ိုေငြ ၃ ဒသမ ၃ သန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကို သမဝါယမဘဏ္ (CB Bank) မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းမည္
12-Jun-2017 tagged as ကား
ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္ ကာလမွစ၍ ေလ်ာ့က်လာေသာ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈသည္ ယခုႏွစ္ငါးလအတြင္း တင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူက ထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
11-Jun-2017 tagged as မေကြး
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေဈးကြက္ဝင္ ႏွမ္းနက္ (စမုန္) မ်ိဳး ဧကေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ ၁၅ တင္းမွ တင္း၂၀ အထိ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
08-Jun-2017 tagged as ကုန္စည္ဒုိင္
ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ပြဲ႐ံုမ်ား၏ ေျမဂရန္ငွားရမ္းမႈ သက္တမ္းကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စာခ်ဳပ္ထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ဟု ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လာေရာက္ အသိေပးထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္သာယာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
06-Jun-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ အရည္အေသြး မျပည့္မီေသာ စက္သံုးဆီမ်ား ေရာင္းခ်သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ယာယီ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း ပိတ္သိမ္းျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရးယူသြားမည္
05-Jun-2017 tagged as
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း အခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
02-Jun-2017 tagged as ေရႊ
အေခါက္ေရႊ၊ ေရႊတံုး စသည္တို႔ ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေကာက္ယူမည့္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ႀကဳိတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လယ္သမားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
30-May-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်ကတ္ ကုမၸဏီ Visa က ျပည္တြင္းမွ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) ကို စတင္ ထုတ္လုပ္လိုက္ေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းအရ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးစြဲမႈ မက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ယခင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္မည္ဆိုပါက စေပၚေငြ (Deposit)ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာျဖင့္ ေပးသြင္းရျခင္းအစား က်ပ္ေငြျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေပးသြင္းရမည္