News

15-May-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ သရက္သီးအထြက္မ်ားေသာေၾကာင့္ မူဆယ္နယ္စပ္ေဈးကြက္တြင္ ျပည္တြင္းသရက္သီးေဈးႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ကေအာက္ ေဈးက်သြားေၾကာင္း မူဆယ္သစ္သီးကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
14-May-2018
ျပည္တြင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းကို လက္ရွိတစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ကာလအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
14-May-2018
ျမန္မာႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအျပင္ ျပည္တြင္းထြက္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆန္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Bhim K Udas ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
13-May-2018
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Starbucks Coffee ဆိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
13-May-2018
အိႏၵိယႏိုင္ငံက မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတို႔ကို တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခြဲစီ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားရာမွ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းအထိ ထပ္မံတင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ယင္းပဲမ်ားအားလံုးကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
12-May-2018
အိႏၵိယႏိုင္ငံက မတ္ပဲႏွင့္ပဲတီစိမ္းတို႔ကို တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခြဲစီ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားရာမွ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းအထိ ထပ္မံ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ တစ္ရက္အတြင္း ပဲစင္းငံုတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေဈးတက္သြားေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ပဲအေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္အတြင္းမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။
11-May-2018
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ က်ပ္ဘီလီယံ ေျခာက္ေထာင္နီးပါးအထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
10-May-2018
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၂၀၀ ခန္႔တြင္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းကို အက်ိဳးတူ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာ (Contract Farming) စနစ္ျဖင့္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
10-May-2018
လက္ရွိအစိုးရ၏ က်န္ရွိသည့္သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အဓိကေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေမလ ၉ ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
10-May-2018
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
09-May-2018
ေခ်းေငြအတိုးေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈအေပၚ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွစ္ခုက ယခုလမွစ၍ ဒဏ္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံရန္ ေၾကညာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
08-May-2018
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) က ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစိုးရအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကကန္ထ႐ိုက္မ်ားအတြက္ပါ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးထားေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
08-May-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္မွ ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း သံုးသိန္းခြဲေက်ာ္ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
07-May-2018
အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) က ေက်းလက္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးသည့္ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာမ်ား၏ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝတာဝန္ယူေၾကာင္း စီမံကိန္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
04-May-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ (Project Proposal) အတြက္ China Communications Construction Company (CCCC) ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) ထံမွ သိရသည္။