News

"အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့တာက ဘဏ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူကေတာ့ မေလွ်ာ့ဘဲ လုပ္ခ်င္လုပ္မွာေပါ့။ ေန႔တိုင္း အတိုးေပးရတာဆိုေတာ့ ၾကာလာေတာ့ ဘဏ္အေနနဲ႔ မခံႏိုင္ဘူးေလ"
26-Sep-2016 tagged as ေ႐ႊေစ်းႏႈန္း
ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္ေနေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ယခု သီတင္းပတ္ ေစ်းကြက္အဖြင့္၌ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ေရႊ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
25-Sep-2016 tagged as
ဓာတုပစၥည္းသုံး ေရာေႏွာဆီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားထုတ္ကုန္မ်ားကို ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းက အသင္းအမွတ္တံဆိပ္ပါ စားသုံးဆီဘူးမ်ား ထုတ္လုပ္မည္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ Microsoft က e- Government လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆိုက္ဘာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sy Wann က ေျပာၾကားသည္။
16-Sep-2016 tagged as ကုမၸဏီ
ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ (ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေလ့လာျခင္း) ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ
"ဒါက ဖယ္ရွားေပးတာထက္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးတာက ပိုၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါတယ္။ ဖယ္ရွားေပးတာကေတာ့ အရင္ကလည္း ဒီလို လုပ္ေနတာပဲေလ။ ဒီလိုပယ္ဖ်က္ေပးမွ အေမရိကန္ ဘဏ္ေတြဝင္လာၿပီး FDI (ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) လည္း အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝင္လာႏိုင္မယ္။ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းမွာလည္း အေမရိကန္တင္ မဟုတ္ဘဲ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ေကာင္းမြန္လာေစမယ္။ အခုက အေမရိကန္ဘဏ္ေတြနဲ႔ ဥေရာပဘက္က ဘဏ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီဘက္က ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈက မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္"
09-Sep-2016 tagged as ေရနံခ်က္
စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ လက္ယက္တြင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီး ေရနံခ်က္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္မ်ားကို ေဒသႏၲရ ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္း ယာယီ လိုင္စင္ကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးသြားမည္
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္
ယခုလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ငါးခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Aug-2016 tagged as တံဆိပ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၄၄ ဆိုင္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ရာ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ရရွိ
29-Aug-2016 tagged as ဒဏ္ေၾကး
ႏိုင္ငံျခား သုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မလိုက္နာပါက ႏိုင္ငံျခား သုံးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ား က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္သည့္ အပိုင္းတြင္ တိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး ဒဏ္ေၾကးမ်ား သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္မည္
26-Aug-2016 tagged as ကမၻာ့ဘဏ္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (Community Driven Development CDD) တြင္ လူထုပါဝင္ခြင့္ မရ
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ တတိယေျမာက္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အဖြင့္ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေအာက္သာျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက လယ္ယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုပါက ရာႏႈန္းျပည့္မရဘဲ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္က က်န္ရွိသည့္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရေၾကာင္း