12-Jul-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုစြန္သားေပါက္ ထုတ္လုပ္ေမြးျမဴႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေမြးျမဴေနသည့္ ပုစြန္သားေပါက္မ်ား အားလံုးတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါဝင္သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
12-Jul-2017 tagged as
ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Sale Contract) ႏွင့္ ကုန္ပို႔လႊာ (Invoice) မ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို မမွန္မကန္ ျဖည့္သြင္းပါက ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္အတြက္ ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္ေရး စိစစ္မႈအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
11-Jul-2017 tagged as
ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္မတည္ေငြ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ပိုေခ်းျခင္း မျပဳရန္ဆိုသည့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
11-Jul-2017 tagged as တရုတ္ ဆန္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း တရားဝင္တင္ပို႔ရန္အတြက္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးကာ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္၍ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
07-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္စုံသည့္အတြက္ ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ အဆင့္မမီေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။
တ႐ုတ္ပို႔မည့္ ဆန္အရည္အေသြးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အပင္ပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ ဆန္စက္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား စားနပ္ရိကၡာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ျမန္မာသံ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ဧည့္မထဆန္ ၂၅ မွတ္ အမ်ိဳးအစား ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
03-Jul-2017 tagged as ကား
ရန္ကုန္လိုင္စင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ နယ္လိုင္စင္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းခန္႔ ေစ်းက်ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
28-Jun-2017 tagged as စက္မႈဇုန္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားထံမွ ေျမေနရာမ်ား ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
27-Jun-2017 tagged as
လက္ရွိျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးပါက ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္အသစ္မ်ား ခ်ထားေပးေရးအတြက္ ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
24-Jun-2017 tagged as
ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အစားထိုး ယာဥ္စလစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ရ လက္မွတ္မ်ား စလစ္ေဈးကြက္အတြင္း အတုထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
22-Jun-2017 tagged as
ၾကက္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ ေလးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းကို ထပ္တိုးေရာင္းခ်ခြင့္ေပးရန္ အသားတိုး ၾကက္ ထုတ္လုပ္ေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းက စာတင္ထားရာမွ ယခုအခါ ေဈးရွစ္ေဈး၌ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ထပ္တိုး ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
20-Jun-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ေရနံကုမၸဏီ Total ႏွင့္ ဧဒင္ဦးခ်စ္ခိုင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ Denko စက္သံုးဆီဆိုင္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
20-Jun-2017 tagged as လယ္ယာက႑
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ အမဲသားမ်ားကို ဝယ္ယူရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
19-Jun-2017 tagged as
ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတ္မွတ္က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားကိုးႏိုင္ငံကိုပါ ဖိတ္ေခၚက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။