News

23-Sep-2017 tagged as ေမြးျမဴေရး H5N1
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစု၌ အသားတိုး ေမြးျမဴေရး ၾကက္အရွင္ေဈးကြက္မွာ သံုးရက္အတြင္း ေဈးျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
20-Sep-2017 tagged as ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၸဏီ တိုယိုတာက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ စက္႐ံုေဆာက္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
20-Sep-2017 tagged as သၾကား
ျပည္ပမွ Re-Export စနစ္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
19-Sep-2017 tagged as တံဆိပ္ အခြန္
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးထားသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ား ျဖစ္သည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တရားမဝင္ တင္သြင္းထားသည့္ ဘီယာမ်ားတြင္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံ တံဆိပ္မ်ားကို ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားကို ရွာေဖြဖမ္းဆီး၍ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
18-Sep-2017 tagged as ပဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို အေျခခံေဈးသတ္မွတ္၍ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ဝယ္ယူေနေသာ္လည္း ျပင္ပ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးေအာက္ နိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးမွ် မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ကုမၸဏီအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ား အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
16-Sep-2017 tagged as ကုန္သြယ္မႈ
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း တင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ယင္းကာလတူအတြင္းကထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
14-Sep-2017 tagged as သီလ၀ါ ဂ်ာမနီ
ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အစားအစာကုမၸဏီ METRO က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အစားအစာ ကုန္ေလွာင္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
14-Sep-2017 tagged as တရားမဝင္
တရားမဝင္ ကုန္စည္ဖမ္းဆီးမႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ဝ၀ ခန္႔ရရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Sep-2017 tagged as ကုမၸဏီ
အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
09-Sep-2017 tagged as ဆန္
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ ဆယ္စုႏွစ္တာ ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ပမာဏတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
07-Sep-2017 tagged as ေကာ္ဖီ
ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ေကာ္ဖီကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီအသင္းထံမွသိရသည္။
ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ေဈးေအာက္ ထပ္မံ မက်ဆင္းေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္း တစ္ခုထားရွိ၍ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ က်ပ္ ၁၀ဝ ဘီလီယံ အသံုးျပဳ၍ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း ဝယ္ယူမည္
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Aug-2017 tagged as တိရစၧာန္ ကၽြဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္မျပဳေသးေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳၿပီးပါက အဆင္သင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ယင္းတိရစၧာန္မ်ားကို စစ္ေဆး ဝယ္ယူႏိုင္မည့္စခန္း (အေဆာက္အအံု) တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။