News

24-Aug-2017 tagged as စီးပြားေရး
စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
23-Aug-2017 tagged as ပဲ
အိႏၵိယဂယက္ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္သည္ ေဈးႏႈန္းဖြင့္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္)တြင္ ထပ္မံပိတ္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Aug-2017 tagged as ပဲ
အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ပဲစင္းငံုအျပင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔ခြင့္မ်ားကိုပါ ထပ္မံ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အတြက္ ပဲေဈးမ်ား အဆမတန္ က်ဆင္း၍ ဘုရင့္ေနာင္ ျပည္ပပို႔ ပဲေဈးကြက္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
22-Aug-2017 tagged as စားေသာက္ကုန္
ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၂မွ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၂၀၁၇ သို႔ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစကာ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား အမ်ားစုကို အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
19-Aug-2017 tagged as လွ်ပ္စစ္
အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး စီမံကိန္း (NEP) တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
15-Aug-2017 tagged as
ျပည္ပပို႔ အသီးအႏွံ ၁၆ မ်ိဳးအတြက္ GAP (Good Agricultural Practice) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ရွိ အရက္ခ်က္စက္႐ံုအခ်ိဳ႕သည္ စြန္႔ထုတ္လ်က္ရွိေသာ ေရဆိုးမ်ားကို ဇီဝေရာဂါဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ သန္႔စင္မႈ မလုပ္ထားသျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္၍ စက္႐ံုမ်ား (ယာယီ) ပိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ရွိ စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား အေမရိကန္ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ဆီထြက္သီးႏွံ ကုန္ၾကမ္းေဈး တက္ျခင္း၊ ေရာေႏွာဆီႏွင့္ စားအုန္းဆီမ်ား ျပည္ပမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ဆီစက္လုပ္ငန္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဌးျမင့္ ဦးေဆာင္၍ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
01-Aug-2017 tagged as သၾကား
သၾကားတင္သြင္းခြင့္ အနည္းငယ္ တင္းက်ပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သၾကားလိုင္စင္ ပါမစ္ေစ်းမွာ တစ္တန္ကို ယခင္ထက္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ေစ်းတက္သြားေၾကာင္း ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ သၾကားကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
29-Jul-2017 tagged as SME
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကို ဩဂုတ္လအတြင္း စတင္ ေကာက္ယူမည္
28-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ၾကက္သြန္ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်မႈ နည္းပါး၍ ၾကက္သြန္တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
27-Jul-2017 tagged as H1N1
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1)ကာလ ရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနပါက ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာၾကား သည္။
26-Jul-2017 tagged as သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မဒဲကၽြန္းဆိပ္ကမ္းရွိ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြယ္တန္းထားေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းမွ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ေရနံတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္း ပို႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ထံမွ သိရသည္။