News

09-Aug-2018
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
09-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို တရားဝင္ဝယ္ယူရန္အတြက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုလာေရာက္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
07-Aug-2018
အျမင့္ေဈးျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္းအျဖစ္သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
06-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
06-Aug-2018
မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက မွတ္ပံုတင္႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား စုစုေပါင္း ၁၂၁ မ်ိဳးကို မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
06-Aug-2018
ျပည္ပသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ၆၈,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းမွ ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္ေရတစ္သန္းခန္႔ကို ဝယ္ယူလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
03-Aug-2018
ျပည္တြင္းအာမခံေစ်းကြက္အတြင္း ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ အတိုးရရွိမည့္ အသက္အာမခံ (အတိုးရအသက္အာမခံ - Short Term Endowment life insurance) ကုိ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ GGI အာမခံကုမၸဏီက ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
02-Aug-2018
ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလခန္႔မွသာ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ထံမွ သိရသည္။
01-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အသစ္အရ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီအားလံုး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္၍ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ပထမဦးဆံုးေန႔မွာပင္ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာထံမွ သိရသည္။
01-Aug-2018
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လွ်ပ္စစ္မီတာေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မညီဘဲ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း Ever meter ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
31-Jul-2018
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၾကက္ၿခံမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ကာ ၾကက္သားေဈးမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အသားတိုး ၾကက္ထုတ္လုပ္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
31-Jul-2018
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ စက္႐ံု ၆ ႐ံုကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Jul-2018
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္း၌ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဦးစားေပးကုန္စည္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
30-Jul-2018
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွစကာ မိုးအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေရမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းသြားပါက အရန္မ်ိဳးစပါးတင္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်စက္ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။