News

16-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီအသစ္၊ အေဟာင္းမ်ားအားလံုးသည္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
16-Aug-2018
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးတင္သြင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္စိစစ္ေပးမည္ဟု ေဆာ္ဒီသံ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ စာပို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
16-Aug-2018
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ ေ႐ႊတူးေဖာ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏွစ္ပတ္အတြင္းျပန္အပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းကို ျပန္မအပ္ႏိုင္ေသးဘဲ အစိုးရကို တရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။
15-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္သည့္ႏႈန္းထားကို ေျဖေလွ်ာ့လိုက္အၿပီး ၂ ရက္အၾကာ၌ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
15-Aug-2018
ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း ဆန္လက္ကားေဈးအားလံုး ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
14-Aug-2018
အေမရိကန္ေဒၚလာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ႏႈန္း၏ သုည ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည္။
14-Aug-2018
ဝက္ေမြးျမဴေရးေလာကတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လအတြင္း စာတမ္းတစ္ေစာင္ျပဳစုကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
14-Aug-2018
ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးမွာ ယခုအခါ အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ကိုးသိန္းခြဲ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
13-Aug-2018
ျပည္တြင္းရွိ ငါး၊ ပုစြန္ အေအးခန္းစက္႐ံုမ်ား ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈနည္းပါး၍ ေရထြက္ပစၥည္းျပည္ပတင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ တင္ပို႔မႈေအာက္ ဝင္ေငြရရွိမႈေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
13-Aug-2018
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ ကားအေရာင္းစင္တာ ၂၉ ခုသည္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရက္ ၃၀ အတြင္း လာေရာက္မေျဖရွင္းပါက မွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
11-Aug-2018
႐ိုးမဘဏ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ အတိုးတြက္ေပးၿပီး လစဥ္အတိုးရရွိမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြ ႏွစ္သိန္းရွိေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အပ္ေငြႏွစ္ဆရရွိမည့္ JZü ၌ အမည္ရွိ အပ္ေငြအမ်ိဳးအစားသစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
10-Aug-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
10-Aug-2018
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္ (FDA) က ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုအတြင္းရွိ င႐ုတ္သီးေျခာက္ႏွင့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ပြဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားကို ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
09-Aug-2018
ေရႀကီးေနသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အဝင္နည္းပါးၿပီး ဆန္ေဈး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
09-Aug-2018
ဇူလိုင္လအတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားထဲမွ စိုက္ဧကေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။