News

ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ ကုမၸဏီ HUBS MK က လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
11-Jun-2018 tagged as ဥပေဒ ဆန္ စပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆန္စပါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆန္စပါးဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ တ႐ုတ္ကားေဈးကြက္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။
08-Jun-2018 tagged as အိႏၵိယ အာမခံ
အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ အေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီက တစ္ဆင့္ခံအာမခံလုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာကူညီရန္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအာမခံလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
08-Jun-2018 tagged as
အိႏၵိယဝယ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေမလအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔က ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ၿပီး ပမာဏမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
Bitcoin အပါအဝင္ အျခားေသာ Crytocurrency မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစြဲရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္သစ္ Myanmarsat-2 ကို အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၅ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။
06-Jun-2018 tagged as ေစ်းကြက္ ပဲ
မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဝယ္ယူမႈအားေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းပဲမ်ားတစ္တန္လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္အထိ ေဈးတက္ေၾကာင္း ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက အုပ္စု (ဂ) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Delivery Van ယာဥ္မ်ား၏ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ ယင္းယာဥ္တင္သြင္းထားသူ ၁၀၀ ဦးခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွသိရသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္း အမွန္ရရွိေစေရးအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ ကုမၸဏီ ၃၀၀ ခန္႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Jun-2018 tagged as ကုန္သြယ္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ လာမည့္ဇူလိုင္လအတြင္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအသစ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာၾကားသည္။
03-Jun-2018 tagged as ရန္ကုန္
အစိုးရေျမမ်ားမွအပ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကြက္မ်ားမွာ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းကို ဇူလိုင္လတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ စတင္တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။