News

14-Jan-2019
အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း တစ္တန္လၽွင္ က်ပ္ေလးေသာင္းမွ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေဈးက်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
12-Jan-2019
CMP သြင္းကုန္လိုင္စင္ဝန္ေဆာင္မႈ အျမန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဝန္ေဆာင္ခ ငါးေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
10-Jan-2019
ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ သုံးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ သန္းႏွင့္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
09-Jan-2019
ေလွ်ာ္ျဖဴအေစး (ေခၚ) ေဆးကုလားမ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ္ကို တ႐ုတ္၊ တိုင္ေပၿမိဳ႕သို႔ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
08-Jan-2019
ထိုင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Bilateral) မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ Myanmar Payment Union-MPU အဖြဲ႔က နည္းပညာပိုင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
08-Jan-2019
ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၌ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမစႏၵာက ေျပာၾကားသည္။
07-Jan-2019
ႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီ၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္မ်ဥ္း၏အျပင္ဘက္ သီးသန္႔ စီးပြားေရးဇုန္ (EEZ) အတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
06-Jan-2019
ျမန္မာ့ေထာပတ္သီးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းဝယ္ယူရန္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထာပတ္သီးအသင္းထံမွ သိရသည္။
06-Jan-2019
ေဈးကြက္တြင္ စားအုန္းဆီႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ေရာေႏွာထားေသာ စားသံုးဆီမ်ား လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ားမွာ ေဈးကြက္ေဝစုရရွိေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
05-Jan-2019
ျပည္တြင္းေရႊေစ်း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာလဲႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေရႊေစ်းကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ အဖြင့္၊ အပိတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ညႇိႏႈိင္းေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
04-Jan-2019
ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ရွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခြဲေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
04-Jan-2019
ျပည္တြင္း၌ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီ ၃၂ ခုထဲမွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
03-Jan-2019
အီလက္ထ႐ြန္နစ္မွတ္ပံုတင္စနစ္(MyCO) ျဖင့္ မွတ္ပံုမတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
02-Jan-2019
ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ႏွစ္လတာ (ေအာက္တိုဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလ ကုန္အထိ) ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၅၀ ေက်ာ္ အထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-Jan-2019
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။