News

POST TYPE

BUSINESS

ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း သံုးရာေက်ာ္ရွိ
15-May-2017 tagged as ကုန္သြယ္မႈ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၄ 

ယခုဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ(တစ္လအတြင္း) ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၅ သန္းအထိရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူကထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ သန္းခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူကထက္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ ပမာဏမွာလည္း မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သြင္းကုန္ ပမာဏ ျမင့္တက္၍ ပို႔ကုန္ ပမာဏ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၉၀ ေက်ာ္ထိရွိကာ ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၇၇၆ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ တစ္လအတြင္းကထက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၉၀ နီးပါးထိ ပိုမိုခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ဘက္မွ ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ထိ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈလိုေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ဝ နီးပါးအထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က လိုေငြပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၃၃၀ ရွိခဲ့သည္။

S-04