News

POST TYPE

BUSINESS

ႏိုင္ငံပိုင္မွ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက္သည့္စက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခက္အခဲ သမၼတထံတင္ျပရန္ စီစဥ္
28-Nov-2018

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို သမၼတထံ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားကို လႊဲေျပာင္းလိုက္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာမႈ မရွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အသက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူမႈမရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းခံရသည့္ စက္႐ံုေပါင္း ၁၅ ခုမွ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း ၉ မိုင္ရွိ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သမၼတထံ တင္ျပရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစိုးရပိုင္ကေန ပုဂၢလိကကို လႊဲေျပာင္းတဲ့အခါ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အတိုင္းမရဘူး။ ေျမျပင္အေျခအေနေတြကို သမၼတနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေျပာျပခ်င္တာ။ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္မလား ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တာပါ”ဟု ဦးထြန္းႏိုင္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အျပည့္အဝ ေပးေခ်ေရး၊ လႊဲေျပာင္းခံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးရန္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေစလိုသည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏွစ္ရက္တာ ညႇိႏိႈင္းေတြ႔ဆံုမႈအရ သမၼတႏွင့္ေတြ႔ ဆံုရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပေျပာဆိုရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေတြ႔ဆံုတင္ျပခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

“ႏိုင္ငံပိုင္ကေန ပုဂၢလိကကိုစလႊဲတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး စက္႐ံုမလည္ဘဲနဲ႔ရပ္ထားတာ။ စက္႐ံုအလုပ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြခိုင္းေနတာ။ လစာကေတာ့ ေပးထားတယ္။ တျခား ရက္မွန္ေၾကးေတြကေတာ့ မရေတာ့ဘူး။ လက္ရွိကေတာ့ ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ေျပာတယ္”ဟု နမၼတူ-ေဘာ္တြင္း ဝင္းျမင့္မိုရ္ သတၱဳစက္႐ံုမွ စက္မႈကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၆) အထည္စက္႐ံု အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္က “ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕ အထည္စက္႐ံုက အခုေတာ့ႏိုင္ငံပိုင္ပါ။ ပုဂၢလိကကို လႊဲေျပာင္းမယ္လို႔ သတင္းေတြၾကားေနပါၿပီ။ ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းတာကို မလိုက္ခ်င္တဲ့အတြက္ တျခားစက္႐ံုေျပာင္းမယ္ဆိုေတာ့လည္း အသက္ ၃၅ ေက်ာ္ရင္ ေျပာင္းလို႔မရဘူး ေျပာတယ္”ဟုဆိုသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက္ၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ အစည္းအေဝးသြားေနသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးႏိုင္မည့္သူ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၃၀ ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

J-11