News

POST TYPE

BUSINESS

EU ရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာ့စက္မႈက႑ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစမွာလား
22-Oct-2018


Peter Janssen ႏွင့္ Kyaw Lynn ေရးသား၍ သန္႔ဇင္စိုးဘာသာျပန္သည္။

(Asia Times ပါ မူရင္း ေဆာင္းပါးရွင္၏ အာေဘာ္ျဖစ္ကာ The Voice Daily ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တန္ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာသည့္သြင္းကုန္မ်ားကို ဦးစားေပး အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ GSP ဦးစားေပးမႈ ဖယ္ရွားခံရမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ခါစ အလြန္အေရးပါေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာေပမည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုလအတြင္း လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ထားေသာ ဦးစားေပးစနစ္ Generalized System of Preferences (GSP) ႐ုပ္သိမ္းခံရႏိုင္ေျခရွိသည့္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ တန္ျပန္အေရးယူျခင္းသည္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး၏ အဓိက က႑မ်ားကိုထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အစီရင္ခံစာကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ အဆိုပါ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ကို EU ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး စီစီလီယာမမ္းစတုန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအပါအဝင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ သို႔ ဒုကၡသည္ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ထြက္ေျပးသြားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားေသာရက္စက္သည့္ ထိုးစစ္ျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ အစရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

အျခား EU အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုယူစရာမလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ တန္ျပန္အေရးယူမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မမ္းစတုန္းက ၎၏ Blog တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က သတိေပးထားသည္။ “ကၽြန္မတို႔ဟာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းကို လံုးဝေရာက္ေနၿပီေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာတို႔အတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအစြန္းက ျပန္လွည့္လာဖို႔ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကေမၻာဒီးယား၏ မၾကာေသးခင္က ဒီမိုကရက္တစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ EU စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လက္နက္မွလြဲ၍ အျခား ကုန္ပစၥည္းတိုင္းကိုကုန္သြယ္ေရး အားသာခ်က္ ေပးထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။ EU သည္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းတို႔သာ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္။

၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ရရွိခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစားေပးမႈ GSP အဆင့္မွ ျမန္မာကိုဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ တံု႔ဆိုင္းေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ သိသာေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေကာင္းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ ျပည္ပပို႔ကုန္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ၿပီးလွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ပို႔ကုန္တြင္ ဒုတိယလိုက္ပါသည္။ တိုင္းျပည္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရရွိပါသည္။ ၂၀၁၆ တြင္ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ၁ ဘီလီယံတို႔မွ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MGMA က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏူန္းတိုးတက္မည္ဟု ယခင္ကခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းအခ်က္မ်ားအရ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးတက္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ျပန္လည္ေလွ်ာ့ေပါ့ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ EU သို႔ ၂၀၁၇ တြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံဖိုးရွိရာမွ ၇၂ ရာခိုင္ႏူန္းမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွျဖစ္ၿပီး EU သည္ ျမန္မာ၏ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္ရေနေသာ ေဈးကြက္အနည္းငယ္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူ ၁၅ ဒသမ ၂ သန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ဥ္းေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ အဆိုပါက႑သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အဓိက လူ႔အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားစြာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္းႏွင့္ ကရင္တို႔မွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

“အထည္ခ်ဳပ္က႑က ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက လူငါးသိန္းေလာက္ကို အလုပ္ေပးထားၿပီး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအသင္း MGMA မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။ “တ႐ုတ္စက္႐ံုေတြက လူသံုးသိန္းေလာက္ကို အလုပ္ေပးထားတယ္”ဟုဆိုသည္။

MGMA တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ တ႐ုတ္စက္႐ံုမ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ကဆိုသည္။ အဆိုပါေလာကမွ အျခားသတင္းရင္း ျမစ္မ်ားကေတာ့ ၃၀၀ နားကပ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ EU ေဈးကြက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက GSP အေနအထားရရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဥေရာပကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GSP ဦးစားေပးအဆင့္ ရရွိေနမႈကို ဖယ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္အား ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ကန္႔ကြက္သည္။

“GSP အဆင့္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဖယ္ရွားမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တစ္သန္းေလာက္ေသာ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကိုထိခိုက္ပါလိမ့္မယ္၊ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေလာက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိပါမယ္”ဟု ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၆ လေလာက္ ၾကာႏိုင္ေသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ကိုသိပ္ၿပီး မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ EU ၏က႑ကို အားေပ်ာ့သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ကို တ႐ုတ္ အပါအဝင္ အာရွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက လႊမ္းမိုးထားပါသည္။

“ဥေရာပစီးပြားေရးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနျခင္းဟာ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ လူမႈသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တာဝန္သိတတ္မႈတို႔အပါအဝင္ ဥေရာပတန္ဖိုးေတြကို ဦးေဆာင္ ေရွ႕႐ြက္ျပဳႏိုင္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ပိုင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားသည္ အထက္ပါတန္ဖိုးမ်ားကို မသိရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ တ႐ုတ္စက္႐ံုမ်ားသည္ ဥေရာပစံႏႈန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္းခံရပါသည္။

“ဥေရာပဝယ္ယူစားသံုးသူေတြက အလိုရွိတာေၾကာင့္ ဥေရာပအဆင့္အတန္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္”ဟု Eurocham Myanmar မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာဖိလစ္လိုဝါယီဆန္က ေျပာၾကားသည္။

“ကိုရီးယားေဖာက္သည္ေတြက ဝယ္တယ္ဆိုရင္ စံႏႈန္းေတြက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆို သည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္က ပထမဆံုးမဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထြန္းသစ္စ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ကို ထိခိုက္သြားခဲ့ဖူးသည္။

“အဲဒီတုန္းက အထည္ခ်ဳပ္က႑ လံုးဝေျခာက္ကပ္သြားခဲ့ပါတယ္”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ “အဲဒီကာလတုန္းက ကၽြန္မတို႔မွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးေတာ့ လုပ္သား ၂ သိန္းခြဲကေန သံုးသိန္းနီးပါးရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ၿပီး ၂ လအၾကာမွာ စက္႐ံုအေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာ စက္႐ံုတစ္ရာေလာက္ပဲက်န္ၿပီး အလုပ္သမား ၆ ေသာင္းေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္”ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ၏ GSP အေနအထားကို EU က ႐ုပ္သိမ္းလိုက္လွ်င္ ယင္းသို႔အျဖစ္သနစ္မ်ိဳး ျပန္ႀကံဳရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ဦးေမာင္ထြန္းသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္သားဆယ္ဦးေအာက္ျဖင့္ စက္႐ံုလက္ခြဲအျဖစ္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ ၎သည္ လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္ ယုဇနပလာဇာေဈးဘက္သို႔ေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေအာ္ဒါမ်ားေပးပို႔ေနသည့္ စက္႐ံုႏွင့္ နီးေစရန္ျဖစ္သည္။

“အဲဒီတုန္းက ေ႐ႊေခတ္ေပါ့ရွင္”ဟု ဦးေမာင္ထြန္း၏ ဇနီးေဒၚတင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ “ဂ်ပန္ကေန သြင္းတဲ့ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေတြေတာင္ ဝယ္ႏိုင္တယ္။ အိမ္သစ္ဝယ္ၿပီး အလုပ္႐ံုတည္တယ္၊ တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ္တစ္စီးနဲ႔ ပစၥည္းပို႔တယ္”ဟု သူမကဆိုသည္။ အလုပ္သမားလည္း ၉၀ ေလာက္အထိ ရွိလာသည္။

၂၀၀၃ တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေရာက္လာေသာအခါ ေအာ္ဒါမ်ား မရေတာ့ေပ။ ၂၀၀၅ တြင္ စက္႐ံုကိုပိတ္လိုက္ရသည္။ အိမ္သစ္ႏွင့္ ပစ္ကပ္ကားကိုေရာင္းၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ “စီးပြားေရး ျပန္ေကာင္းလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား အခ်ိန္ကုန္သြားတယ္။ ၂၀၀၈ လည္းေရာက္ေရာ တို႔မွာဘာမွမက်န္ေတာ့ဘဲ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ကို ျပန္ေရာက္လာတာပဲ”ဟု ေဒၚတင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၎၏ခင္ပြန္းသည္က သာသနာ့ေဘာင္ ဝင္သြားသည္။ သူတို႔အလုပ္သမားေဟာင္းမ်ားက အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားၾကကာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကသည္။ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္လုပ္၍ ခ်မ္းသာဖို႔ ခက္ေသာ္လည္း၊ ပ်မ္းမွ်လစာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၁ ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လစာ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ားေၾကာင့္ မူလတန္းပညာေရးသာ ရၾကေသာ ျမန္မာ့အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရေသာက႑မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

“ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးသူတို႔ရႏိုင္မလဲ။ အထည္ခ်ဳပ္မွာက်ေတာ့ လူေတြကိုသင္ေပးရတာလြယ္တယ္။ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ အလုပ္သမားေတြကို သင္တန္းေပးလို႔ရတယ္။ ဘယ္က႑ကမ်ား အလုပ္သမားေတြကို ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးေပးထားႏိုင္သလဲ”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသို႔ ေမးရမည္။ EU ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ၎တို႔အစိုးရက တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူကာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးတို႔ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရအရ ယူထားေသာစစ္တပ္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခကုပ္ရေနရာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အမိန္႔နာခံခိုင္းရမည္မွာ လက္ေတြ႔မက်ေပ။ အေနာက္အုပ္စုကေပးေသာ ဖိအားမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳလွ်င္လည္း ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးဝီရသူက ရန္ကုန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ကာ တိုင္းျပည္အေရး ႏိုင္ငံျခားစြက္ဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

EU သည္လည္း ၎တြင္ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားရွိပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားတြင္လည္း လူထုႀကိဳက္၊ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ “EU မွာလည္း ကိစၥမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ- ဥေရာပပါလီမန္ကလည္း ေမလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့မွာမို႔ ယခုစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဖို႔ ေျပာတဲ့ေခါင္းစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးေတြ ပါပါတယ္”ဟု Eurocham Myanmar မွ လိုဝါယီဆန္က ေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၿပီး EU ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟုဆိုသည္။ EU သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျမန္မာ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အျပစ္ေပးဖို႔အတြက္ ေဒသခံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားကို မထိခိုက္ေသာ အျခားနည္းလမ္းရွာေတြ႔ရန္ ၎ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကပါ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

“ရခိုင္ပဋိပကၡမွာ အဓိကတာဝန္ရွိသူေတြကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက မထိခိုက္ဘဲ၊ ေျမပံုေပၚမွာ ရခိုင္ ဘယ္ေနရာမွာရွိတယ္ဆိုတာေတာင္ မျပႏိုင္တဲ့သူေတြက ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု လိုဝါဝီဆန္က ေျပာၾကားသည္။