News

POST TYPE

BUSINESS

႐ိုးမဘဏ္က အပ္ေငြႏွစ္ဆရရွိမည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းအမ်ိဳးအစားသစ္ မိတ္ဆက္
11-Aug-2018

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၁

႐ိုးမဘဏ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ အတိုးတြက္ေပးၿပီး လစဥ္အတိုးရရွိမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြ ႏွစ္သိန္းရွိေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အပ္ေငြႏွစ္ဆရရွိမည့္ JZü ၌ အမည္ရွိ အပ္ေငြအမ်ိဳးအစားသစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအမ်ိဳး အစားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ဆုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္း(ေခၚ) Prize-Linked Accout (PLA) ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Customer မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုရင္းႏွီးမႈ ရွိလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ယင္း JZü ၌ အေကာင့္ကို ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ႐ိုးမဘဏ္ခြဲတိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ SMART အေကာင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး Customer အေနႏွင့္ လစဥ္ ဆုေ႐ြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏အေကာင့္တြင္ အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္အထက္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

J-01