News

POST TYPE

BUSINESS

MTSH က ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္နယ္စပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စီစဥ္
23-Jul-2018

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၂

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ေနေသာ ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH) က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ နယ္စပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္စိုးသာက ေျပာၾကားသည္။

MTSH ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈျပသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္လည္း အျခားစီမံကိန္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြရွာေနတယ္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဆိုေတာ့ စီမံကိန္းတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဆင့္ဆင့္အတည္ျပဳရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာၿပီဆိုတာနဲ႔ တရားဝင္ေျပာသြားမွာ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။ 

လတ္တေလာတြင္ MTSH အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) ကို တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အပိုင္း (ခ) ကိုလည္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည့္ အပိုင္း (ခ) ေျမကြက္မ်ားအရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၅၈၃ ဟက္တာအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွသိရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၉၄ ခုခန္႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းအေရအတြက္ထက္ ထပ္မံတိုးလာရန္ရွိေသးေၾကာင္း MTSH ကုမၸဏီ၏ ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

လတ္တေလာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ၿပီးစီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သံမဏိအေဆာက္အအံုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ား ၊ စားေသာက္ကုန္စက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုရွယ္ယာရွင္မ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

J-01