News

POST TYPE

BUSINESS

ဗဟိုဘဏ္ လက္ရွိဥကၠ႒ သက္တမ္းထပ္တိုးဖြယ္ရွိ
11-Jul-2018


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဥကၠ႒ရာထူးေနရာ၌ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုသာ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က်င္းပခ်ိန္တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစိုးရအေနႏွင့္ အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် ေခၚယူေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္းမ်ား မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိဥကၠ႒ကိုသာ သက္တမ္းတိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အသိ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးဆီက သိရသေလာက္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပဲ သက္တမ္းတိုးမယ္ၾကားတယ္။ သူကလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအရ ၾကည့္ရင္ ျငင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိတဲ့ လူမ်ိဳးပါ။ သူအလုပ္ကို ဘယ္ေလာက္ အျပည့္အဝ လုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ၾကည့္ရမယ္”ဟု NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရကတင္ေျမႇာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ားက အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္ စသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္သာ စစ္ေဆးကာ အတည္ျပဳေပးရေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“ကၽြမ္းက်င္မႈအရက တကယ္ေတာ္တဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးလုပ္ႏိုင္ဦးေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ တစ္ခုခုဆို ခ်က္ခ်င္း လုပ္ရမွာ။ သူအရင္က သက္တမ္းမွာ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ အၿမဲ Delay (ေႏွာင့္ေႏွး) ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္တြင္းရွိ သက္တမ္းရင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ သက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ရွိၿပီး ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ေလးႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္သြားသည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္းေပးပို႔ကာ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရး ေပၚလစီမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္အေပၚတြင္ အမ်ားအျပား မူတည္ေနသည့္အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲသည့္ ဘဏ္ဥကၠ႒တစ္ဦး လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခု ထုတ္သည့္အခါ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ၏ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခပမာဏကို ၾကည့္ေနသည့္အတြက္ ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္သာကိုင္သာသည့္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

“ဘဏ္စည္းကမ္းေတြ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ထုတ္တယ္။ ေအာက္ေျခမွာ အဆင္မေျပေတာ့ ျပန္ၿပီးေျဖေလွ်ာ့တယ္။ ဘဏ္ေတြက တျခားဟာေတြနဲ႔ လံုးလည္ခ်ာလည္ ျဖစ္ေနေတာ့ တျခား ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈေတြ ျပည္တြင္းမွာ ထပ္ေပၚလာတယ္။ ဘဏ္ေတြ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေပၚလစီေတြထုတ္ၿပီး ျပည္သူေတြက ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လက္လွမ္းမီလာေအာင္ လုပ္သင့္တယ္”ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ယခု ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အခ်က္တစ္ခုသာ ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားေငြေရး ေၾကးေရးမူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ပညာအရည္အခ်င္းအေနႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ Commerce, Bachelor of Arts ဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တြင္လည္း မန္ေနဂ်ာရာထူးမွစတင္ကာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

J-01